Социјалне мреже
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Распоред вршења услуге
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
НАВИГАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Direkcija: 032 557 82 02; 557 82 03
Комуналац у медијима
0800 300 032
БЕСПЛАТАН ПОЗИВ
Чачак, 11. април 2019. године
ГДЕ ЈА ЗАГАДИХ, ТИ ПРОДУЖИ
Фантастичан текст Дејана Игњића, на врло интересантан начин скреће пажњу на недовољну еколошку освешћеност, са сајта www.reciklaza.biz
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ
Pijace: 032 032 321 507
Zoohigijena:064 814 81 15
ИНТЕНЗИВНА САРАДЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ЧАЧАК
Спроводећи утврђени план и програм рада, у процесу вршења услуге изноошења и депоновања смећа, наше предузеће је остварило успешну сарадњу са Комуналнном полицијом…..
Чачак, 23. мај 2019. године
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
НАВИГАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
Социјалне мреже
Распоред вршења услуге
Комуналац у медијима
0800 300 032
БЕСПЛАТАН ПОЗИВ
Чачак, 11. април 2019. године
ГДЕ ЈА ЗАГАДИХ, ТИ ПРОДУЖИ
Фантастичан текст Дејана Игњића, на врло интересантан начин скреће пажњу на недовољну еколошку освешћеност, са сајта www.reciklaza.biz
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ
Direkcija: 032 557 82 02; 557 82 03
Pijace: 032 032 321 507
Zoohigijena:064 814 81 15
ИНТЕНЗИВНА САРАДЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ЧАЧАК
Спроводећи утврђени план и програм рада, у процесу вршења услуге изноошења и депоновања смећа, наше предузеће је остварило успешну сарадњу са Комуналнном полицијом…..
Чачак, 23. мај 2019. године