ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Direkcija: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
JКП „Комуналац“ Чачак је учествовало на 15. Међународном сајму заштите животне средине и природних ресурса ECOFAIR, одржаном 3 5. октобра 2018. године у Београду. Том приликом, на штанду Града Чачка, наше Предузеће је представило пројекат под називом: „Оптимизација рута кретања за комунална возила“. Мерљиви ефекти овог пројекта се, превасходно, огледају у уштедама горива, смањењу трошкова, смањењу амортизације возила, уштедама радних часова, а све у циљу побољшања квалитета услуге и задовољствa корисника. Након успешне презентације, представници ЈКП „Комуналац“ посетили су штандове других локалних средина и произвођача машина и опреме за обављање комуналне делатности.
Београд, 3. октобар, 2018. године
ГАЛЕРИЈА
Pijace: 032 032 321 507
Zoohigijena:064 814 81 15
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
JКП „Комуналац“ Чачак је учествовало на 15. Међународном сајму заштите животне средине и природних ресурса ECOFAIR, одржаном 3 5. октобра 2018. године у Београду. Том приликом, на штанду Града Чачка, наше Предузеће је представило пројекат под називом: „Оптимизација рута кретања за комунална возила“. Мерљиви ефекти овог пројекта се, превасходно, огледају у уштедама горива, смањењу трошкова, смањењу амортизације возила, уштедама радних часова, а све у циљу побољшања квалитета услуге и задовољствa корисника. Након успешне презентације, представници ЈКП „Комуналац“ посетили су штандове других локалних средина и произвођача машина и опреме за обављање комуналне делатности.
Београд, 3. октобар, 2018. године
ГАЛЕРИЈА