ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
Чачак, 23. maj, 2019. године
Спроводећи утврђени план и програм рада, у процесу вршења услуге изноошења и депоновања смећа, наше предузеће је остварило успешну сарадњу са Комуналнном полицијом, у циљу превенције и едукације корисника услуга, односно интентзивним надзором локација са посудама за одлагање смећа утиче на правилно коришћење и очување посуда. У складу са одговарајућим одлукама утврђен је и поступак кажњавања несавесних корисника услуга, који посуде за одлагање смећа злоупотребљавају, односно не користе на адекватана начин. НЕНАМЕСКО КОРИШЋЕЊЕ ПОСУДА ЗА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА
ИНТЕНЗИВНА САРАДЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ЧАЧАК
По идентификацији лица , Комунална полиција, у складу са одговарајућом одлуком Града Чачка, по изрицању казне, налаже прекршиоцу да о свом трошку уклони неадекватно одложен отпад, а уколико он то не учини, ЈКП “Комуналац” уклања отпад, а услуга се фактурише лицу које је начинило прекршај. ПРЕКРШИОЦИ УКЛАЊАЈУ НЕПРАВИЛНО ОДЛОЖЕН КАБАСТИ ОТПАД
Посебан проблем представља бахато и дивљачко понашање неодговорних појединаца, који се иживљавају на посудама за изношење смећа. Идентификацијом, кажњавањем и јавном осудом оваквог понашања указујемо на бесмисленост оваквих поступака и надамо се да ћемо на тај начин свести овакве поступке на најмању могућу меру. БАХАТАТО ПОНАШАЊЕ
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
НАВИГАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
Чачак, 23. maj, 2019. године
Спроводећи утврђени план и програм рада, у процесу вршења услуге изноошења и депоновања смећа, наше предузеће је остварило успешну сарадњу са Комуналнном полицијом, у циљу превенције и едукације корисника услуга, односно интентзивним надзором локација са посудама за одлагање смећа утиче на правилно коришћење и очување посуда. У складу са одговарајућим одлукама утврђен је и поступак кажњавања несавесних корисника услуга, који посуде за одлагање смећа злоупотребљавају, односно не користе на адекватана начин. НЕНАМЕСКО КОРИШЋЕЊЕ ПОСУДА ЗА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА
ИНТЕНЗИВНА САРАДЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ЧАЧАК
По идентификацији лица , Комунална полиција, у складу са одговарајућом одлуком Града Чачка, по изрицању казне, налаже прекршиоцу да о свом трошку уклони неадекватно одложен отпад, а уколико он то не учини, ЈКП “Комуналац” уклања отпад, а услуга се фактурише лицу које је начинило прекршај. ПРЕКРШИОЦИ УКЛАЊАЈУ НЕПРАВИЛНО ОДЛОЖЕН КАБАСТИ ОТПАД
Посебан проблем представља бахато и дивљачко понашање неодговорних појединаца, који се иживљавају на посудама за изношење смећа. Идентификацијом, кажњавањем и јавном осудом оваквог понашања указујемо на бесмисленост оваквих поступака и надамо се да ћемо на тај начин свести овакве поступке на најмању могућу меру. БАХАТАТО ПОНАШАЊЕ