ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Direkcija: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно Име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА ЧАЧАК

Статус: Активно привредно друштво

Матични број: 07181655

Правна форма: Јавно предузеће

Седиште: Општина: Чачак | Место: Чачак | Улица и број: Николе Тесле 42

Датум оснивања:31.12.2001

ПИБ: 101109285

Скраћено пословно име: ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

ПИБ: 101109285

МАТИЧНИ БРОЈ: 07181655

Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29

Халкбанк: 155-187-31

Банка Интеса: 160-135805-61

АИК банка: 105-5641-81

Комрецијална банка: 205-256031-41

КОНТАКТ

Централа: 557-82-02; 557-82-03;

ТЕКУЋИ РАЧУНИ

Pijace: 032 032 321 507
Zoohigijena:064 814 81 15
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно Име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА ЧАЧАК

Статус: Активно привредно друштво

Матични број: 07181655

Правна форма: Јавно предузеће

Седиште: Општина: Чачак | Место: Чачак | Улица и

број: Николе Тесле 42

Датум оснивања:31.12.2001

ПИБ: 101109285

Скраћено пословно име: ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

ПИБ: 101109285

МАТИЧНИ БРОЈ: 07181655

Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29

Халкбанк: 155-187-31

Банка Интеса: 160-135805-61

АИК банка: 105-5641-81

Комрецијална банка: 205-256031-41

КОНТАКТ

Централа: 557-82-02; 557-82-03;

ТЕКУЋИ РАЧУНИ