ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Direkcija: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
У oквиру комуналне делатности путем пренетих овлашћења од стране оснивача ЈКП ''Комуналац'' осигурава трајно и квалитетно извршење поверених послова, одржавањем свих поверених објеката у стању функционалне оспособљености, уз максимално поштовање заштите животне околине ијавног интереса локалнe срединe. Посебан акценат је на сталној бризи о условима рада свих запослених, чиме се подиже ниво квалитета услуга…
О нама
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА Прикупљање и допремање комуналног отпада до трансфер станице која се налази у зони бивше депоније Прелићи'', потом пражњење возила директно у роло контејнере ЈКП Дубоко''. Извлачење фекалија из септичких и ревизионих јама, по позиву наручиоца. Уклањање по налогу комуналне инспекције угинулих животиња и дивљих депонија са територије града . Уклањање крупне и средње крупне угинуле стоке, после налаза ветеринарске инспекције, из узгајалишта или индивидуалних домаћинстава
ЧИШЋЕЊЕ, ПРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА Одржавање хигијене јавних пешачких и саобраћајних површина, чиме се постиже уређеност, која осликава квалитет живота, на задовољство житеља и његових многобројних посетилаца. Остваривање несметане комуникације саобраћајницам, дефинисаним Одлуком о комуналном реду и општем уређењу Скупштине града, у време зимских падавина и ниских температура, благовременим пружањем услуге уклањања снега са улица и пешачких стаза, користећи у зависности од указане потребе све сопствене материјалне и људске ресурсе, уз могућност ангажовања слободних капацитета ЈКП '' Водовод '' и ЈКП '' Градско зеленило ''
РАД ПИЈАЦА Организација рада зелене пијаце у најужем центру и микро пијаце у Љубићу, где се у постојећим условима пословања остварује промет поврћа, воћа, цвећа, млечних и месних производа , поштујући стандарде организације рада за ову област. На основу указане потребе организација робне, кванташке и сточне пијаце у Љубићу, заједно са микро и зеленом пијацом представљају место повезивања житеља града и села кроз остварени промет роба и услуга.
АЗИЛ ЗА НЕЗБРИНУТЕ ЖИВОТИЊЕ План рада има за циљ програм смањивања бројности популације напуштених паса и мачака и одржавање тако ограничен популације због унапређивања добробити и здравља власничких и невласничких паса и мачака, промовисање одговорног власништва, стварање и одржавање популације паса и мачака која је имуна на беснило или у којој више нема беснила, смањивање ризика од осталих зооноза, смањивање других ризика за здравње људи (нпр. паразитоза), заштита животне средине и превенција илегалне трговине паса и мачака…
Мисија
Pijace: 032 032 321 507
Zoohigijena:064 814 81 15
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
У oквиру комуналне делатности путем пренетих овлашћења од стране оснивача ЈКП ''Комуналац'' осигурава трајно и квалитетно извршење поверених послова, одржавањем свих поверених објеката у стању функционалне оспособљености, уз максимално поштовање заштите животне околине ијавног интереса локалнe срединe. Посебан акценат је на сталној бризи о условима рада свих запослених, чиме се подиже ниво квалитета услуга…
О нама
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА Прикупљање и допремање комуналног отпада до трансфер станице која се налази у зони бивше депоније Прелићи'', потом пражњење возила директно у роло контејнере ЈКП Дубоко''. Извлачење фекалија из септичких и ревизионих јама, по позиву наручиоца. Уклањање по налогу комуналне инспекције угинулих животиња и дивљих депонија са територије града . Уклањање крупне и средње крупне угинуле стоке, после налаза ветеринарске инспекције, из узгајалишта или индивидуалних домаћинстава
ЧИШЋЕЊЕ, ПРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА Одржавање хигијене јавних пешачких и саобраћајних површина, чиме се постиже уређеност, која осликава квалитет живота, на задовољство житеља и његових многобројних посетилаца. Остваривање несметане комуникације саобраћајницам, дефинисаним Одлуком о комуналном реду и општем уређењу Скупштине града, у време зимских падавина и ниских температура, благовременим пружањем услуге уклањања снега са улица и пешачких стаза, користећи у зависности од указане потребе све сопствене материјалне и људске ресурсе, уз могућност ангажовања слободних капацитета ЈКП '' Водовод '' и ЈКП '' Градско зеленило ''
РАД ПИЈАЦА Организација рада зелене пијаце у најужем центру и микро пијаце у Љубићу, где се у постојећим условима пословања остварује промет поврћа, воћа, цвећа, млечних и месних производа , поштујући стандарде организације рада за ову област. На основу указане потребе организација робне, кванташке и сточне пијаце у Љубићу, заједно са микро и зеленом пијацом представљају место повезивања житеља града и села кроз остварени промет роба и услуга.
АЗИЛ ЗА НЕЗБРИНУТЕ ЖИВОТИЊЕ План рада има за циљ програм смањивања бројности популације напуштених паса и мачака и одржавање тако ограничен популације због унапређивања добробити и здравља власничких и невласничких паса и мачака, промовисање одговорног власништва, стварање и одржавање популације паса и мачака која је имуна на беснило или у којој више нема беснила, смањивање ризика од осталих зооноза, смањивање других ризика за здравње људи (нпр. паразитоза), заштита животне средине и превенција илегалне трговине паса и мачака…
Мисија