ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Direkcija: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
Сквер СО Чачак зелена зона Господар Јованова зелена зона ЖупанаСтрацимира зелена зона Жупана Страцимира са Град. шеталиштем зелена зона Плато поште зелена зона сквер Надежда Петровић зелена зона Кужељева зелена зона Железничка зелена зона Синђелићева - 1 део зелена зона К.Милоша до Синђелићеве зелена зона Плато „Хидроградње“ (Скадарска) зелена зона Плато Робних кућа зелена зона Плато Дома културе зелена зона Косовски венац зелена зона Ђоке Поповића зелена зона Кренов пролаз зелена зона Пиварска зелена зона Бате Јанковића зелена зона Ломина плава зона Трг Ђуре Салаја плава зона 9 . Ј у г о в и ћ а п л а в а з о н а Плато железничке станице плава зона Драгише Мишовића до Цара Лазара плава зона Цара Лазара плава зона Карађорђева плава зона Цара Душана до Краља Петра плава зона Хајдук Вељкова до Ломине плава зона Мутапова плава зона Рајићева плава зона Сквер „Моравица“ плава зона Београдска до 1. октобра плава зона 1 . о к т о б р а п л а в а з о н а Обилићева до Цара Лазара плава зона Амиџина до Цара Лазара
плава зона Светог Саве од Војводе Степе до Амџине плава зона К.Милоша од Синђелићеве до Ц.Лазара
плава зона В.Степе до Учитељске
плава зона
Ф. Филиповића и В. Милекића до Учитељс.
плава зона
Учитељска плава зона Краља Петра
плава зона Љубићска до Краља Петра плава зона Браће Глишића
плава зона Богићевћева плава зона Добрачина
плава зона Синђелићева 3. део црвена зона УчитељаМариновића
црвена зона Радише Поштића
црвена зона Скопска
црвена зона Пионирска
црвена зона Николе Пашића
црвена зона Нушићева и Гучка
црвена зона Бањалучка
црвена зона Улица 99
црвена зона Радничка
црвена зона Ђорђа Миловановића
црвена зона Омладинска
црвена зона Булевар Вука Караџића
црвена зона Стоје Тошић
црвена зона СтеванаПрвовенчаног
црвена зона К. Милоша од Ц. Лазара до Спомен парка
црвена зона СветозараМарковића
црвена зона Првомајска
црвена зона
8 . Марта
црвена зона Улица 158
црвена зона Кнеза Васе Поповића
црвена зона Рада Азањца
црвена зона Надежде Петровић
црвена зона Солунска
црвена зона Балканска
црвена зона Курсулина
црвена зона Епископа Н. Максимовића
црвена зона Бирчанинова
црвена зона Браће Маринковић
црвена зона Топличка
црвена зона
Немањина коловоз и тр.
црвена зона Др. Мишовића - од Пролетера до болнице
црвена зона Драгише Мишовића - од болнице до краја
црвена зона Трнавска
црвена зона Раденка Јањића
црвена зона Мост (Бате Јанковића)
црвена зона МиленкаНикшића
црвена зона Книћанинова
црвена зона Данице Марковић
црвена зона Цигларска
црвена зона Приштинска
црвена зона Његошева црвена зона Кнегиње Љубице
црвена зона Браће Новичић црвена зона СтрајинаЛапчевића
црвена зона Улица 10 (нови мост) црвена зона Браће Ковачевић
црвена зона МилосаваЕровића црвена зона РадованаЈовановића
црвена зона Славка Крупежа црвена зона Улица 46
црвена зона Хероја Ђуракића црвена зона Зеленгорска
црвена зона Моравска црвена зона Београдска од 1.октобра до Николе Тесле
црвена зона Светог Саве 2. део црвена зона Љубићска од К. Петра до Св. Саве – 2. део
црвена зона Кабларска црвена зона Плато суда
црвена зона Цара Душана од Краља Петра до полигона црвена зона Пигова
црвена зона Веселина Миликића до Учитељске црвена зона Светог Саве 3. део црвена зона Драгачевска црвена зона БулеварОслобођења црвена зона Чачански Партизански одред црвена зона Војводе Степе од Учитељске до краја црвена зона
Светогорска црвена зона Николе Тесле - до 1. маја црвена зона Пешачки мост црвена зона Обилићева од Цара Лазара до Немањине црвена зона Балканска 1. део црвена зона Дубровачка црвена зона Браће Спасића црвена зона Хајдук Вељкова 2. део црвена зона Страхињића Бана црвена зона Босанска црвена зона Обилићева од Цара Лазара до краја црвена зона Владике Николаја Велимировића црвена зона Николе Тесле - од 1. маја до краја црвена зона Микро насеље Атеница црвена зона Чачански Батаљон црвена зона Илије Гарашанина црвена зона Булевар Танаска Рајића црвена зона Мире Матијевић црвена зона РадојицеРадосављевић црвена зона Рад. Јовановића од „Шамановића“ до краја црвена зона Белог Дамјановића црвена зона Ђакона Авакума црвена зона В. Степе од „Слобод. Раскрс.“ до Лупњаче црвена зона Аврама Лукића црвена зона Улица 7 (улаз у болницу) црвена зона
Pijace: 032 032 321 507
Zoohigijena:064 814 81 15
Чишћење се врши сваки дан у две смене. Прање се врши сваки други дан, осим суботе и недеље
Чишћење се врши сваки дан у првој смени, сем недеље. Прање се врши сваки други дан, осим суботе
Прање и чишћење се вриш по седмичном програму
ЗЕЛЕНА ЗОНА
ПЛАВА ЗОНА
ЦРВЕНА ЗОНА
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
Сквер СО Чачак зелена зона Господар Јованова зелена зона ЖупанаСтрацимира зелена зона Жупана Страцимира са Град. шеталиштем зелена зона Плато поште зелена зона сквер Надежда Петровић зелена зона Кужељева зелена зона Железничка зелена зона Синђелићева - 1 део зелена зона К.Милоша до Синђелићеве зелена зона Плато„Хидроградње“(Скадарска) зелена зона Плато Робних кућа зелена зона Плато Дома културе зелена зона Косовски венац зелена зона ЂокеПоповића зелена зона Кренов пролаз зелена зона Пиварска зелена зона Бате Јанковића зелена зона Ломина плава зона Трг Ђуре Салаја плава зона 9 . Југовића плава зона Плато железничке станице плава зона Драгише Мишовића до Цара Лазара плава зона Цара Лазара плава зона Карађорђева плава зона Цара Душана до Краља Петра плава зона Хајдук Вељкова до Ломине плава зона Мутапова плава зона Рајићева плава зона Сквер„Моравица“ плава зона Београдска до 1. октобра плава зона 1 . октобра плава зона Обилићева до Цара Лазара плава зона Амиџина до Цара Лазара
плава зона Светог Саве од Војводе Степе до Амџине плава зона К.Милоша од Синђелићеве до Ц.Лазара
плава зона В.Степе до Учитељске
плава зона
Ф. Филиповића и В. Милекића до Учитељс. плава зона Учитељска плава зона Краља Петра
плава зона Љубићска до Краља Петра плава зона Браће Глишића
плава зона Богићевћева плава зона Добрачина
плава зона Синђелићева 3. део црвена зона УчитељаМариновића
црвена зона РадишеПоштића
црвена зона Скопска
црвена зона Пионирска
црвена зона НиколеПашића
црвена зона Нушићева и Гучка
црвена зона Бањалучка
црвена зона Улица 99
црвена зона Радничка
црвена зона ЂорђаМиловановића
црвена зона Омладинска
црвена зона Булевар Вука Караџића
црвена зона Стоје Тошић
црвена зона СтеванаПрвовенчаног
црвена зона К. Милоша од Ц. Лазара до Спомен парка црвена зона СветозараМарковића
црвена зона Првомајска
црвена зона
8. Марта
црвена зона Улица 158
црвена зона Кнеза Васе Поповића
црвена зона Рада Азањца
црвена зона НадеждеПетровић
црвена зона Солунска
црвена зона Балканска
црвена зона Курсулина
црвена зона Епископа Н. Максимовића
црвена зона Бирчанинова
црвена зона БраћеМаринковић
црвена зона Топличка
црвена зона
Немањина коловоз и тр.
црвена зона
Др. Мишовића - од Пролетера до болнице црвена зона Драгише Мишовића - од болнице до краја црвена зона Трнавска
црвена зона РаденкаЈањића
црвена зона Мост (Бате Јанковића)
црвена зона МиленкаНикшића
црвена зона Книћанинова
црвена зона ДаницеМарковић
црвена зона Цигларска
црвена зона Приштинска
црвена зона Његошева црвена зона КнегињеЉубице
црвена зона Браће Новичић црвена зона СтрајинаЛапчевића
црвена зона Улица 10 (нови мост) црвена зона Браће Ковачевић
црвена зона МилосаваЕровића црвена зона РадованаЈовановића
црвена зона СлавкаКрупежа црвена зона Улица 46
црвена зона ХеројаЂуракића црвена зона Зеленгорска
црвена зона Моравска црвена зона Београдска од 1.октобра до Николе Тесле црвена зона Светог Саве 2. део црвена зона Љубићска од К. Петра до Св. Саве 2. део црвена зона Кабларска црвена зона Плато суда
црвена зона Цара Душана од Краља Петра до полигона црвена зона Пигова
црвена зона Веселина Миликића до Учитељске црвена зона Светог Саве 3. део црвена зона Драгачевска црвена зона БулеварОслобођења црвена зона ЧачанскиПартизанскиодред црвена зона Војводе Степе од Учитељске до краја црвена зона
Светогорска црвена зона Николе Тесле - до 1. маја црвена зона Пешачкимост црвена зона Обилићева од Цара Лазара до Немањине црвена зона Балканска 1. део црвена зона Дубровачка црвена зона Браће Спасића црвена зона Хајдук Вељкова 2. део црвена зона СтрахињићаБана црвена зона Босанска црвена зона Обилићева од Цара Лазара до краја црвена зона В л а д и к е Н и к о л а ј а В ел и м и р о в и ћ а црвена зона Николе Тесле - од 1. маја до краја црвена зона Микро насеље Атеница црвена зона ЧачанскиБатаљон црвена зона ИлијеГарашанина црвена зона Булевар Танаска Рајића црвена зона МиреМатијевић црвена зона РадојицеРадосављевић црвена зона Рад. Јовановића од „Шамановића“ до краја црвена зона БелогДамјановића црвена зона Ђакона Авакума црвена зона В. Степе од „Слобод. Раскрс.“ до Лупњаче црвена зона Аврама Лукића црвена зона Улица 7 (улаз у болницу) црвена зона
Чишћење се врши сваки дан у две смене. Прање се врши сваки други дан, осим суботе и недеље
Чишћење се врши сваки дан у првој смени, сем недеље. Прање се врши сваки други дан, осим суботе
Прање и чишћење се вриш по седмичном програму
ЗЕЛЕНА ЗОНА
ПЛАВА ЗОНА
ЦРВЕНА ЗОНА
ПРЕТРАГА ПО УЛИЦАМА
ПРЕТРАГА ПО УЛИЦАМА