ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Direkcija: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
ДОКУМЕНТА ПРЕДУЗЕЋА
Pijace: 032 032 321 507
Zoohigijena:064 814 81 15
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
ПЛАН ПОСЛОВАЊА 2019
ПЛАН ЈАВН.НАБАВКИ 2019
ЦЕНОВНИК
ТРОМЕСЕЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019.
ПРВИ КВАРТАЛ
ДОКУМЕНТА ПРЕДУЗЕЋА
ОДЛУКА О OБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ 2019