ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Direkcija: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
НАДЗОРНИ ОДБОР
ДИРЕКТОР
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА
СЛУЖБА ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА НА ТЕРЕНУ
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
Р.Ј.”ЧИСТОЋА”
Р.Ј.”ОДРЖАВАЊЕ”
Р.Ј.”ЈАВНА ХИГИЈЕНА”
Р.Ј.”ПИЈАЦА”
Р.Ј.”ЗООХИГИЈЕНА”
СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Pijace: 032 032 321 507
Zoohigijena:064 814 81 15