ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Direkcija: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
Наше предузеће је у петак 3. августа 2018. године представило три нова специјализована комунална возила. Ради се о возилима за прикупљање отпада мокре фракције, од којих је једно стандардизовано за пражњење подземних контејнера. Укључивањем ових возила у процес рада наставља се са осавремењавањем возног парка ЈКП “Комуналац” и подиже квалитет услуге изношења смећа на виши ниво. Менаџмент предузећа је уприличио кратку презентацију и домонстрацију у кругу ЈКП “Комуналац”, уз присуство градоначелника, градског руководства и представника испоручиоца опреме.
Чачак, 18. август, 2018. године
ПОГЛЕДАЈТЕ ГАЛЕРИЈУ
Нова возила у ЈКП “Комуналац” Чачак
Pijace: 032 032 321 507
Zoohigijena:064 814 81 15
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
Наше предузеће је у петак 3. августа 2018. године представило три нова специјализована комунална возила. Ради се о возилима за прикупљање отпада мокре фракције, од којих је једно стандардизовано за пражњење подземних контејнера. Укључивањем ових возила у процес рада наставља се са осавремењавањем возног парка ЈКП “Комуналац” и подиже квалитет услуге изношења смећа на виши ниво. Менаџмент предузећа је уприличио кратку презентацију и домонстрацију у кругу ЈКП “Комуналац”, уз присуство градоначелника, градског руководства и представника испоручиоца опреме.
Чачак, 18. август, 2018. године
ПОГЛЕДАЈТЕ ГАЛЕРИЈУ
Нова возила у ЈКП “Комуналац” Чачак