ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Direkcija: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА

РАДНА БИОГРАФИЈА

 

Име и презиме: Радисављевић Богољуб,

Образовање:

  Висока и виша стручна спрема - Мастер инжењер за индустријски менаџмент и

 Машински инжењер

Радно искуство:

Прво запослење : Београдско-багерско предузеће,ДОО ,,Слога“ - Чачак

- Руководиоца механизације и одржавања.

Од 02.07.1991 - ЈКП,,Кмуналац“ - Чачак

- Шефа РЈ Одржавање

  - Шеф РЈ Чистоћа и одржавање 

  - Управник РЈ Чистоћа и одржавање

 - Управник РЈ Јавна хигијена 

 - Помоћник Техничког директора

- Директор ЈКП,,Кмуналац“

- Руководилац РЈ Пијаца

Остале активности у досадашњем раду:

 - ДОО ,,Слога“ – Чачак - Члан Радничког савета.

 - ЈКП,,Кмуналац“ - члан Управног одбора у два мандата

- Машинско – саобраћајна школа - члан Школског одбора - један мандат и председник Школског одбора један мандат ,

- Чачанска банка АД - члан Управног одбора

  - Град Чачак - члан тима за израду Локалног плана управљања отпадом на територији Града Чачка.

 

Pijace: 032 032 321 507
Zoohigijena:064 814 81 15
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА

РАДНА БИОГРАФИЈА

 

Име и презиме: Радисављевић Богољуб,

Образовање:

  Висока и виша стручна спрема - Мастер инжењер за индустријски менаџмент и

 Машински инжењер

Радно искуство:

Прво запослење : Београдско-багерско предузеће,ДОО ,,Слога“ - Чачак

- Руководиоца механизације и одржавања.

Од 02.07.1991 - ЈКП,,Кмуналац“ - Чачак

- Шефа РЈ Одржавање

  - Шеф РЈ Чистоћа и одржавање 

  - Управник РЈ Чистоћа и одржавање

 - Управник РЈ Јавна хигијена 

 - Помоћник Техничког директора

- Директор ЈКП,,Кмуналац“

- Руководилац РЈ Пијаца

Остале активности у досадашњем раду:

 - ДОО ,,Слога“ – Чачак - Члан Радничког савета.

 - ЈКП,,Кмуналац“ - члан Управног одбора у два мандата

- Машинско – саобраћајна школа - члан Школског одбора - један мандат и председник Школског одбора један мандат ,

- Чачанска банка АД - члан Управног одбора

  - Град Чачак - члан тима за израду Локалног плана управљања отпадом на територији Града Чачка.