ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Direkcija: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
др Петар Домановић
ОБРАЗОВАЊЕ: Доктор техничких наука Докторирао 2010 године на Факултету Техничких наука у Чачку - Универзитет у Крагујевцу. Област - Техно-економски модели инфраструктуре у одрживом локалном економском развоју. Магистар економских наука Магистрирао 2001 године на Економском факултету у Београду - Универзитет у Београду. Област - Менаџмент трговине.
РАДНА БИОГРАФИЈА: 2018 - Директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 2017 – Вд директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 2016 – 2017 год. - Координатор за развој, финансијско управљање и контролу ЈКП за грејање “Чачак”. 2015 – 2017 год. – Повереник за енергетску ефикасност града Чачка 2006 – 2014 год. – Генерални директор Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак”. 2006 – 2014 год. – Члан УО пословног удружења “Топлане Србије” 2011 2015 год. Представник Града Чачка у Регионалној агенцији за просторни развој Моравичог и Рашког округа, за дефинисање регионалних приоритета из области Јавних предузећа. 2013 – 2014 год. – Члан регионалне привредне коморе Краљево - одбор за комуналне делатности. 2013 - 2014 год. Члан тима Министарства енергетике и заштите животне средине за израду енергетског биланса Републике Србије за 2014/15. годину, испред ПУ „Топлане Србије“. 2005 - 2011 год. - Председник УО - регионалног ЈКП ”Дубоко” Ужице. 2007 - 2011 год. - Члан Привредне Коморе Србије - одбор за комуналне делатности. 2004 - 2006 год. - Члан УО - ЈП ”Градац” Чачак, 2005 - 2006 год. - Директор регионалне филијале Чачак - “WIENER STADTISCHE” осигурање, Аустрија. 2000 - 2004 год. - Директор–менаџер – „ХЕМТЕX“, Београд, 2000 - 2004 год. - Члан УО - Фабрика Хартије „Божо Томић“ Чачак. 1993 - 2000 год. - Менаџер продаје - Технички ремонтни завод Чачак.
Pijace: 032 032 321 507
Zoohigijena:064 814 81 15
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
др Петар Домановић
РАДНА БИОГРАФИЈА: 2018 - Директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 2017 – Вд директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 2016 2017 год. - Координатор за развој, финансијско управљање и контролу ЈКП за грејање “Чачак”. 2015 2017 год. Повереник за енергетску ефикасност града Чачка 2006 2014 год. Генерални директор Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак”. 2006 2014 год. Члан УО пословног удружења “Топлане Србије” 2011 2015 год. Представник Града Чачка у Регионалној агенцији за просторни развој Моравичог и Рашког округа, за дефинисање регионалних приоритета из области Јавних предузећа. 2013 2014 год. Члан регионалне привредне коморе Краљево - одбор за комуналне делатности. 2013 - 2014 год. Члан тима Министарства енергетике и заштите животне средине за израду енергетског биланса Републике Србије за 2014/15. годину, испред ПУ „Топлане Србије“. 2005 - 2011 год. - Председник УО - регионалног ЈКП ”Дубоко” Ужице. 2007 - 2011 год. - Члан Привредне Коморе Србије - одбор за комуналне делатности. 2004 - 2006 год. - Члан УО - ЈП ”Градац” Чачак, 2005 - 2006 год. - Директор регионалне филијале Чачак - “WIENER STADTISCHE” осигурање, Аустрија. 2000 - 2004 год. - Директор–менаџер – „ХЕМТЕX“, Београд, 2000 - 2004 год. - Члан УО - Фабрика Хартије „Божо Томић“ Чачак. 1993 - 2000 год. - Менаџер продаје - Технички ремонтни завод Чачак.
ОБРАЗОВАЊЕ: Доктор техничких наука Докторирао 2010 године на Факултету Техничких наука у Чачку - Универзитет у Крагујевцу. Област - Техно-економски модели инфраструктуре у одрживом локалном економском развоју. Магистар економских наука Магистрирао 2001 године на Економском факултету у Београду - Универзитет у Београду. Област - Менаџмент трговине.