ЈКП “Комуналац” Чачак КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ Николе Тесле број 42 32000 Чачак, Србија e: direkcija@komunalac.co.rs tel. 032/ 557-82- 02;  557-82- 03
РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ЈКП “Комуналац” Чачак КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ Николе Тесле број 42 32000 Чачак, Србија e: direkcija@komunalac.co.rs tel. 032/ 557-82- 02;  557-82- 03
РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ