ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
ДОБРА
УСЛУГЕ
РАДОВИ
ЈНВВ-Д-01/2019
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНВВ-У-01/2019
ЈНВВ-Д-02/2019