ЈКП “Комуналац” Чачак КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ Николе Тесле број 42 32000 Чачак, Србија Дирекција e-mail: direkcija@komunalac.co.rs tel. 032/ 557 82 02;  557 82   03 РЈ “Чистоћа” e-mail: cistoca@komunalac.co.rs tel. 032/ 53 75 360
ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Пословно Име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА ЧАЧАК Статус: Активно привредно друштво Матични број: 07181655 Правна форма: Јавно предузеће Седиште: Општина: Чачак | Место: Чачак | Улица и број: Николе Тесле 42 Датум оснивања:31.12.2001 ПИБ: 101109285 Скраћено пословно име: ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК
ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ
ПИБ: 101109285 МАТИЧНИ БРОЈ: 07181655
ТЕКУЋИ РАЧУНИ
Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29 Халкбанк: 155-187-31 Банка Интеса: 160-135805-61 АИК банка: 105-5641-811 Комрецијална банка: 205-256031-41
КОНТАКТ
Централа:     557-82-02; 557-82-03;
e-mail: direkcija@komunalac.co.rs
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Пословно Име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА ЧАЧАК Статус: Активно привредно друштво Матични број: 07181655 Правна форма: Јавно предузеће Седиште: Општина: Чачак | Место: Чачак | Улица и број: Николе Тесле 42 Датум оснивања:31.12.2001 ПИБ: 101109285 Скраћено пословно име: ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК
ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ
ПИБ: 101109285 МАТИЧНИ БРОЈ: 07181655
ТЕКУЋИ РАЧУНИ
Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29 Халкбанк: 155-187-31 Банка Интеса: 160-135805-61 АИК банка: 105-5641-811 Комрецијална банка: 205-256031-41
КОНТАКТ
Централа:     557-82-02; 557-82-03;
e-mail: direkcija@komunalac.co.rs
КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ Николе Тесле број 42 32000 Чачак, Србија Дирекција e-mail: direkcija@komunalac.co.rs tel. 032/ 557 82 02;  557 82   03 РЈ “Чистоћа” e-mail: cistoca@komunalac.co.rs tel. 032/ 53 75 360