ЈКП “Комуналац” Чачак КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ Николе Тесле број 42 32000 Чачак, Србија e: direkcija@komunalac.co.rs tel. 032/ 557-82- 02;  557-82- 03
ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Пословно Име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА ЧАЧАК Статус: Активно привредно друштво Матични број: 07181655 Правна форма: Јавно предузеће Седиште: Општина: Чачак | Место: Чачак | Улица и број: Николе Тесле 42 Датум оснивања:31.12.2001 ПИБ: 101109285 Скраћено пословно име: ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК
ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ
ПИБ: 101109285 МАТИЧНИ БРОЈ: 07181655
ТЕКУЋИ РАЧУНИ
Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29 Халкбанк: 155-187-31 Банка Интеса: 160-135805-61 АИК банка: 105-5641-811
КОНТАКТ
Централа:     557-82-02; 557-82-03;
e-mail: direkcija@komunalac.co.rs
ЈКП “Комуналац” Чачак КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ Николе Тесле број 42 32000 Чачак, Србија e: direkcija@komunalac.co.rs tel. 032/ 557-82- 02;  557-82- 03
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Пословно Име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА ЧАЧАК Статус: Активно привредно друштво Матични број: 07181655 Правна форма: Јавно предузеће Седиште: Општина: Чачак | Место: Чачак | Улица и број: Николе Тесле 42 Датум оснивања:31.12.2001 ПИБ: 101109285 Скраћено пословно име: ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК
ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ
ПИБ: 101109285 МАТИЧНИ БРОЈ: 07181655
ТЕКУЋИ РАЧУНИ
Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29 Халкбанк: 155-187-31 Банка Интеса: 160-135805-61 АИК банка: 105-5641-811
КОНТАКТ
Централа:     557-82-02; 557-82-03;
e-mail: direkcija@komunalac.co.rs