ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
НАДЗОРНИ ОДБОР
ДИРЕКТОР
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА
СЛУЖБА ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА НА ТЕРЕНУ
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
Р.Ј.”ЧИСТОЋА”
Р.Ј.”ОДРЖАВАЊЕ”
Р.Ј.”ЈАВНА ХИГИЈЕНА”
Р.Ј.”ПИЈАЦА”
Р.Ј.”ЗООХИГИЈЕНА”
СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
НАДЗОРНИ ОДБОР ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈСКА  СЛУЖБА СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА СЛУЖБА ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА НА ТЕРЕНУ СЕКТОР ЗА  ПРАВНЕ И ОПШТЕ  ПОСЛОВЕ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА  ПРАВНЕ И ОПШТЕ  ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА Р.Ј.”ЧИСТОЋА” Р.Ј.”ОДРЖАВАЊЕ” Р.Ј.”ЈАВНА ХИГИЈЕНА” Р.Ј.”ПИЈАЦА” Р.Ј.”ЗООХИГИЈЕНА” СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ