ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
У   oквиру   комуналне   делатности   путем   пренетих   овлашћења   од   стране   оснивача   ЈКП   ''Комуналац''   осигурава трајно     и     квалитетно     извршење     поверених     послова,     одржавањем     свих     поверених     објеката     у     стању функционалне    оспособљености,    уз    максимално    поштовање    заштите    животне    околине    ијавног    интереса локалнe   срединe.   Посебан   акценат   је   на   сталној   бризи   о   условима   рада   свих   запослених,   чиме   се   подиже   ниво квалитета услуга…
О нама
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА Прикупљање   и   допремање   комуналног   отпада   до   трансфер   станице   која   се налази    у    зони    бивше    депоније         Прелићи'',    потом    пражњење    возила директно   у   роло   контејнере   ЈКП   Дубоко''.   Извлачење   фекалија   из   септичких и ревизионих јама, по позиву наручиоца. Уклањање   по   налогу   комуналне   инспекције   угинулих   животиња   и   дивљих депонија   са   територије   града   .   Уклањање   крупне   и   средње   крупне   угинуле стоке,      после      налаза      ветеринарске      инспекције,      из      узгајалишта      или индивидуалних домаћинстава
ЧИШЋЕЊЕ, ПРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА Одржавање   хигијене   јавних   пешачких   и   саобраћајних   површина,   чиме се   постиже   уређеност,   која   осликава   квалитет   живота,   на   задовољство житеља и његових многобројних посетилаца. Остваривање   несметане   комуникације   саобраћајницам,   дефинисаним Одлуком   о   комуналном   реду   и   општем   уређењу   Скупштине   града,   у време     зимских     падавина     и     ниских     температура,     благовременим пружањем     услуге     уклањања     снега     са     улица     и     пешачких     стаза, користећи   у   зависности   од   указане   потребе   све   сопствене   материјалне и људске ресурсе, уз могућност   ангажовања   слободних   капацитета   ЈКП   ''   Водовод   ''   и   ЈКП   '' Градско зеленило ''
РАД ПИЈАЦА Организација   рада   зелене   пијаце   у   најужем   центру   и   микро   пијаце   у   Љубићу,   где се   у   постојећим   условима   пословања   остварује   промет   поврћа,   воћа,   цвећа, млечних   и   месних   производа   ,   поштујући   стандарде   организације   рада   за   ову област. На   основу   указане   потребе   организација   робне,   кванташке   и   сточне   пијаце   у Љубићу,   заједно   са   микро   и   зеленом   пијацом   представљају   место   повезивања житеља града и села кроз остварени промет роба и услуга.
АЗИЛ ЗА НЕЗБРИНУТЕ ЖИВОТИЊЕ План   рада   има   за   циљ   програм   смањивања   бројности   популације напуштених   паса   и   мачака   и   одржавање   тако   ограничен   популације због       унапређивања       добробити       и       здравља       власничких       и невласничких   паса   и   мачака,   промовисање   одговорног   власништва, стварање   и   одржавање   популације   паса   и   мачака   која   је   имуна   на беснило    или    у    којој    више    нема    беснила,    смањивање    ризика    од осталих   зооноза,   смањивање   других   ризика   за   здравње   људи   (нпр. паразитоза),     заштита     животне     средине     и     превенција     илегалне трговине паса и мачака…
Мисија
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
У   oквиру   комуналне   делатности   путем   пренетих овлашћења   од   стране   оснивача   ЈКП   ''Комуналац'' осигурава      трајно      и      квалитетно      извршење поверених         послова,         одржавањем         свих поверених      објеката      у      стању      функционалне оспособљености,     уз     максимално     поштовање заштите     животне     околине     ијавног     интереса локалнe   срединe.   Посебан   акценат   је   на   сталној бризи   о   условима   рада   свих   запослених,   чиме   се подиже ниво квалитета услуга…
О нама
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА Прикупљање   и   допремање   комуналног   отпада   до трансфер    станице    која    се    налази    у    зони    бивше депоније         Прелићи'',    потом    пражњење    возила директно      у      роло      контејнере      ЈКП      Дубоко''. Извлачење    фекалија    из    септичких    и    ревизионих јама, по позиву наручиоца. Уклањање      по      налогу      комуналне      инспекције угинулих      животиња      и      дивљих      депонија      са територије    града    .    Уклањање    крупне    и    средње крупне   угинуле   стоке,   после   налаза   ветеринарске инспекције,    из    узгајалишта    или    индивидуалних домаћинстава
ЧИШЋЕЊЕ,      ПРАЊЕ      И      ОДРЖАВАЊЕ      ЈАВНИХ ПОВРШИНА Одржавање        хигијене        јавних        пешачких        и саобраћајних       површина,       чиме       се       постиже уређеност,     која     осликава     квалитет     живота,     на задовољство     житеља     и     његових     многобројних посетилаца. Остваривање               несметане               комуникације саобраћајницам,         дефинисаним         Одлуком         о комуналном    реду    и    општем    уређењу    Скупштине града,     у     време     зимских     падавина     и     ниских температура,     благовременим     пружањем     услуге уклањања     снега     са     улица     и     пешачких     стаза, користећи    у    зависности    од    указане    потребе    све сопствене материјалне и људске ресурсе, уз могућност   ангажовања   слободних   капацитета   ЈКП   '' Водовод '' и ЈКП '' Градско зеленило ''
РАД ПИЈАЦА Организација   рада   зелене   пијаце   у   најужем   центру и    микро    пијаце    у    Љубићу,    где    се    у    постојећим условима     пословања     остварује     промет     поврћа, воћа,     цвећа,     млечних     и     месних     производа     , поштујући    стандарде    организације    рада    за    ову област. На    основу    указане    потребе    организација    робне, кванташке    и    сточне    пијаце    у    Љубићу,    заједно    са микро     и     зеленом     пијацом     представљају     место повезивања   житеља   града   и   села   кроз   остварени промет роба и услуга.
АЗИЛ ЗА НЕЗБРИНУТЕ ЖИВОТИЊЕ План     рада     има     за     циљ     програм     смањивања бројности   популације   напуштених   паса   и   мачака   и одржавање      тако      ограничен      популације      због унапређивања   добробити   и   здравља   власничких   и невласничких      паса      и      мачака,      промовисање одговорног    власништва,    стварање    и    одржавање популације   паса   и   мачака   која   је   имуна   на   беснило или   у   којој   више   нема   беснила,   смањивање   ризика од   осталих   зооноза,   смањивање   других   ризика   за здравње   људи   (нпр.   паразитоза),   заштита   животне средине    и    превенција    илегалне    трговине    паса    и мачака…
Мисија