ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
др Петар Домановић
ОБРАЗОВАЊЕ:   Доктор техничких наука   Докторирао 2010 године на Факултету Техничких наука у Чачку - Универзитет у Крагујевцу. Област - Техно-економски модели инфраструктуре у одрживом локалном економском развоју. Магистар економских наука   Магистрирао 2001 године на Економском факултету у Београду - Универзитет у Београду. Област - Менаџмент трговине.
РАДНА БИОГРАФИЈА:   2018 -  Директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 2017 – Вд директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 2016 – 2017 год.  - Координатор за развој, финансијско управљање и контролу ЈКП за грејање “Чачак”. 2015 – 2017 год.  –  Повереник за енергетску ефикасност града Чачка 2006 – 2014 год.  –  Генерални директор Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак”. 2006 – 2014 год.  –  Члан УО пословног удружења “Топлане Србије” 2011   –   2015   год.   –      Представник   Града   Чачка   у   Регионалној   агенцији   за   просторни   развој   Моравичог   и   Рашког   округа,   за   дефинисање регионалних приоритета из области Јавних предузећа. 2013 – 2014  год.  – Члан регионалне привредне коморе Краљево - одбор за комуналне делатности. 2013   -   2014   год.   –   Члан   тима   Министарства   енергетике   и   заштите   животне   средине   за   израду   енергетског   биланса   Републике   Србије   за 2014/15. годину, испред ПУ „Топлане Србије“.   2005 - 2011 год. - Председник УО - регионалног ЈКП ”Дубоко” Ужице. 2007 - 2011 год. - Члан Привредне Коморе Србије - одбор за комуналне делатности.  2004 - 2006 год. - Члан УО - ЈП ”Градац” Чачак, 2005 - 2006 год. - Директор регионалне филијале Чачак - “WIENER STADTISCHE” осигурање, Аустрија.  2000 - 2004 год. - Директор–менаџер – „ХЕМТЕX“, Београд, 2000 - 2004 год. - Члан УО - Фабрика Хартије „Божо Томић“ Чачак.  1993 - 2000 год. - Менаџер продаје - Технички ремонтни завод Чачак.
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
др Петар Домановић
РАДНА БИОГРАФИЈА:   2018 -  Директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 2017 – Вд директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 2016     –     2017     год.          -     Координатор     за     развој,     финансијско управљање и контролу ЈКП за грејање “Чачак”. 2015   –   2017   год.      –      Повереник   за   енергетску   ефикасност   града Чачка 2006    –    2014    год.        –        Генерални    директор    Јавног    комуналног предузећа за грејање “Чачак”. 2006   –   2014   год.      –      Члан   УО   пословног   удружења   “Топлане Србије” 2011    –    2015    год.    –        Представник    Града    Чачка    у    Регионалној агенцији   за   просторни   развој   Моравичог   и   Рашког   округа,   за дефинисање     регионалних     приоритета     из     области     Јавних предузећа. 2013    –    2014        год.        –    Члан    регионалне    привредне    коморе Краљево - одбор за комуналне делатности. 2013    -    2014    год.    –    Члан    тима    Министарства    енергетике    и заштите     животне     средине     за     израду     енергетског     биланса Републике    Србије    за    2014/15.    годину,    испред    ПУ    „Топлане Србије“.   2005   -   2011   год.   -   Председник   УО   -   регионалног   ЈКП   ”Дубоко” Ужице. 2007   -   2011   год.   -   Члан   Привредне   Коморе   Србије   -   одбор   за комуналне делатности.  2004 - 2006 год. - Члан УО - ЈП ”Градац” Чачак, 2005    -    2006    год.    -    Директор    регионалне    филијале    Чачак    - “WIENER STADTISCHE” осигурање, Аустрија.  2000 - 2004 год. - Директор–менаџер – „ХЕМТЕX“, Београд, 2000    -    2004    год.    -    Члан    УО    -    Фабрика    Хартије    „Божо    Томић“ Чачак.  1993   -   2000   год.   -   Менаџер   продаје   -   Технички   ремонтни   завод Чачак.
ОБРАЗОВАЊЕ:   Доктор техничких наука   Докторирао   2010   године   на   Факултету   Техничких   наука   у   Чачку   - Универзитет у Крагујевцу. Област   -   Техно-економски   модели   инфраструктуре   у   одрживом локалном економском развоју. Магистар економских наука   Магистрирао   2001   године   на   Економском   факултету   у   Београду   - Универзитет у Београду. Област - Менаџмент трговине.