ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
ДОКУМЕНТА ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
ПЛАН ПОСЛОВАЊА 2019
ПЛАН ЈАВН.НАБАВКИ 2019
ЦЕНОВНИК
ТРОМЕСЕЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018.
ПРВИ КВАРТАЛ
ДРУГИ КВАРТАЛ
ДОКУМЕНТА ПРЕДУЗЕЋА
ОДЛУКА О OБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ТРЕЋИ КВАРТАЛ