ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
JКП   „Комуналац“   Чачак   је   учествовало   на   15.   Међународном   сајму   заштите   животне средине    и    природних    ресурса    –    ECOFAIR,    одржаном    3    –    5.    октобра    2018.    године    у Београду.    Том    приликом,    на    штанду    Града    Чачка,    наше    Предузеће    је    представило пројекат   под   називом:   „Оптимизација   рута   кретања   за   комунална   возила“.   Мерљиви ефекти     овог     пројекта     се,     превасходно,     огледају     у     уштедама     горива,     смањењу трошкова,    смањењу    амортизације    возила,    уштедама    радних    часова,    а    све    у    циљу побољшања   квалитета   услуге   и   задовољствa   корисника.   Након   успешне   презентације, представници   ЈКП   „Комуналац“   посетили   су   штандове   других   локалних   средина   и   произвођача   машина   и опреме за обављање комуналне делатности.
Београд, 3. октобар, 2018. године
ГАЛЕРИЈА
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
JКП         „Комуналац“         Чачак         је учествовало    на    15.    Међународном сајму    заштите    животне    средине    и природних       ресурса       –       ECOFAIR, одржаном     3     –     5.     октобра     2018. године   у   Београду.   Том   приликом,   на   штанду   Града Чачка,    наше    Предузеће    је    представило    пројекат под     називом:     „Оптимизација     рута     кретања     за комунална   возила“.   Мерљиви   ефекти   овог   пројекта се,     превасходно,     огледају     у     уштедама     горива, смањењу       трошкова,       смањењу       амортизације возила,    уштедама    радних    часова,    а    све    у    циљу побољшања      квалитета      услуге      и      задовољствa корисника.         Након         успешне         презентације, представници      ЈКП      „Комуналац“      посетили      су штандове   других   локалних   средина   и   произвођача машина      и      опреме      за      обављање      комуналне делатности.
Београд, 3. октобар, 2018. године
ГАЛЕРИЈА