ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
Наше     предузеће     је     у     петак     3.     августа     2018.     године     представило     три     нова специјализована    комунална    возила.    Ради    се    о    возилима    за    прикупљање    отпада мокре     фракције,     од     којих     је     једно     стандардизовано     за     пражњење     подземних контејнера.      Укључивањем      ових      возила      у      процес      рада      наставља      се      са осавремењавањем     возног     парка     ЈКП     “Комуналац”     и     подиже     квалитет     услуге изношења смећа на виши ниво. Менаџмент   предузећа   је   уприличио   кратку   презентацију   и   домонстрацију   у   кругу   ЈКП “Комуналац”, уз присуство градоначелника, градског руководства и представника испоручиоца опреме.
Чачак, 18. август, 2018. године
ПОГЛЕДАЈТЕ ГАЛЕРИЈУ
Нова возила у ЈКП “Комуналац” Чачак
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
Наше   предузеће   је   у   петак   3. августа            2018.            године представило           три           нова специјализована       комунална возила.   Ради   се   о   возилима   за прикупљање      отпада      мокре фракције,     од     којих     је     једно стандардизовано        за        пражњење        подземних контејнера.    Укључивањем    ових    возила    у    процес рада    наставља    се    са    осавремењавањем    возног парка   ЈКП   “Комуналац”   и   подиже   квалитет   услуге изношења смећа на виши ниво. Менаџмент      предузећа      је      уприличио      кратку презентацију      и      домонстрацију      у      кругу      ЈКП “Комуналац”,       уз       присуство       градоначелника, градског           руководства           и           представника испоручиоца опреме.
Чачак, 18. август, 2018. године
ПОГЛЕДАЈТЕ ГАЛЕРИЈУ
Нова возила у ЈКП “Комуналац” Чачак