ЈКП Комуналац Чачак

Где одлажемо шут и кабасти отпад ?

Позовите нас да се договоримо уколико имате потребу за уклањање кабастог отпада или грађевинског шута БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА Бесплатни број са фиксних мрежа : 0800 300 032 Позивањем централе и одабиром одговарајуће опције, на број 032 557 82 02; 032 557 82 03 Позивањем Р.Ј:”Чистоћа” 032 537 40 55 Правилно поступање са различитим врстама отпада је […]

ПОЧЕТАК ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ЈКП “Комуналац” Чачак је потпуно спремно за почетак зимског одржавања по утврђеном Програму рада који подразумева чишћење, одржавање и прање улица и тротоара. Реализација Програма се остварује путем дефинисаних зона и врста посла, које обухватају како градско језгро, тако и остали део јавних површина на територији града. Распоред рада по зонама је објављен на нашем сајту  www.komunalac.co.rs […]