ЈКП Комуналац Чачак

ЈКП “Комуналац” Чачак је потпуно спремно за почетак зимског одржавања по утврђеном Програму рада који подразумева чишћење, одржавање и прање улица и тротоара.

Реализација Програма се остварује путем дефинисаних зона и врста посла, које обухватају како градско језгро, тако и остали део јавних површина на територији града.

Распоред рада по зонама је објављен на нашем сајту  www.komunalac.co.rs

Од понедељка 02.12.2019. године, са првим снежним данима је покренуто је дежурство у оквиру програма зимског одржавања јавних површина, а у циљу чишћења снега и леда са површина јавне намене.

Радиће се по тачно утврђеним приоритетима, а по наметнутој динамици у складу са ситуацијом на терену.

За надзор и праћење над извршеним радовима је надлежно ЈП”Градац” Чачак.

За ове потребе, наше предузеће је кроз процес јавне набавке обезбедило 528 t индустријске соли за посипање саобраћајница заод од чега су почетне количине од 128 t већ преузели ЈКП “Моравац” и ЈКП “Градско зеленило”.

Поред индустријске соли, за посипање тротоара у ужем центру града, саобраћајница унутар зеленог пијаца и градског шеталишта ће се по први пут пробно корисити течни калцијум – хлорид који служи за спречавање леда на површинама јавне намене и то до температура од -27℃. Припремљена је пробна количина од 5 m3 . Течни калцијум глорид није агресиван на површину на коју се наноси и потпуно је безопасан на човека и животну средину. Наноси се углавном ручним или тракторским прскалицама.

Наше предузеће је набавило савремено специјално вишенаменско комунално возило, са грајфером, ношеним посипачем соли, и хидрауличним раоником за снег које ће поред прскања калцијум хлорида, посипати индустријску со и чистити наносе снега.

Ово возило ће се, због својих карактеристика, поред зимског користити преко целе године, за чишћење дивљих депонија (уклањање кабастог, вртног отпада, грађевинског шута), а по потреби и за пражњење подземних контејнера. Набавком овог возила, значајно се унапређује квалитет услуге зимског одржавања и осталих услуга у радној јединици „Чистоћа“.  

БЕСПЛАТАН БРОЈ ТЕЛЕФОНА СА ФИКСНИХ МРЕЖА:

0800 300 032

ЦЕНТРАЛА :

032 557 82 02

032 557 82 03

e-mail:

direkcija@komunalac.rs

 

Ново вишенамеско комунално возило

Ваш ЈКП “Комуналац”