ЈКП Комуналац Чачак

Позовите нас да се договоримо уколико имате потребу за уклањање кабастог отпада или грађевинског шута

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА

Бесплатни број са фиксних мрежа :

0800 300 032

Позивањем централе и одабиром одговарајуће опције, на број

032 557 82 02; 032 557 82 03

Позивањем Р.Ј:”Чистоћа”

032 537 40 55

Правилно поступање са различитим врстама отпада је кључно у несметаном функционисању система комуналне инфраструктуре везане за изношење и депоновање смећа.

На заједничком задатку одржавања чистоће града, корисници услуга имају веома важну улогу, стога имамо потребу да објаснимо и упутимо суграђане у правилан поступак одагања различитих врста смећа.

Сталним унапређењем система вршења услуге изношења и депоновања смећа, тежимо да средину у којој живимо учинимо што погоднијом за свакодневно функционисање заједнице. Постављањем подземних контејера на потезу ширег центра града, као и формирање рециклажних платоа на приградском и сеоском подручју, подижемо квалитет вршења услуге у складу са потребама корисника услуга.

Веома важну улогу играју превентивне мере огледане у постављању мреже видео надзора на проблематичним местима у граду односно на локацијама где долази до неадекватног одлагања свакаквог отпада и нарушавања динамике вршења услуге од стране неодговорних појединаца, па се као веома корисним показао овај систем у откривању оваквих појединаца, шта за резултат има и одичну сарадњу са Комуналном полицијом, која на основу видео записа, својим активностима открива и санкционише починиоце. Не треба занемарити и одличну сарадњу са суграђанима који подржавају наше акције.

Наше предузеће чини велике напоре у уклањању дивљих депонија које се формирају по ободима града, па се и на тим критичним местима поставља видео надзор у циљу превентиве и откривања неодговорних суграђана који на неадекватан начин бацају отпад.    

Категорисаћемо систем на следећи начин:

ВРСТЕ ПОСУДА ЗА СМЕЋЕ

Врсте смећа

 • Мокри отпад (кућно смеће)
 • Суви отпад
 • Кабасти, вртни отпад и грађевински шут
 • Отпад животињског порекла

Посуде за одлагање смећа

 • ПВЦ посуде (канте, плаве , зелене) од 120 и 240 литра
 • Контејнери 1,1 м3(са точкићима)
 • Подеземни контејнери различитих капацитета (3,5,7 м3)
 • Рециклажни платои (скуп посуда за одлагање различите врсте отпада на ограђеном простору)

Категорије корисника услуга

 • Идивидуална домаћинства, (куће)
 • Колективно становање (зграде)
 • Објекти привреде (пословни и пословно стамбени објекти)

Да се одговорно понашамо !

 • Мокри отпад (кућно смеће)

Настаје свакодневно у домаћинству .

Поступак

Одлаже се у посуде у складу са категоријом корисника услуга. Домаћинства ПВЦ канте, зграде контејнери 1,1 м3, са ознаком мокри отпад; подземни контејнери са ознаком мокри отпад, рециклажни платои у приградским и сеоским срединама, у посуде са ознаком мокри отпад.

 • Суви отпад

Отпад типа стаклене амбалаже, папира, картона пластика, метални отпад, тетрапак, кесе ПВЦ фолије, текстил и слично

Поступак

Одлаже се у посуде у складу са категоријом корисника услуга. за  зграде су контејнери 1,1 м3, са ознаком суви отпад или мрежасти контејнери, или такозване црне кесе; подземни контејнери са ознаком суви отпад, рециклажни платои у приградским и сеоским срединама, у посуде са ознаком суви отпад.

 • Кабасти, вртни отпад и грађевински шут

Кабасти отпад је сав отпад који је забрањено бацати у контејнере, а подразумева стари намештај,  а вртни отпад настаје приликом акција чишћења и сређивања дворишта, где се одлаже грање, трава и слично.

Грађевински шут настаје извођењем грађевинских радова, рушењем објеката и слично 

Поступак

Kабасти отпад се одлаже  у организацији самог корисника услуга, довожењем у круг ЈКП “Комуналац” Чачак (локација стари “Технос”).

 ГРАЂЕВИНСКИ ШУТ суграђани позивом наше наделжне службе договарају време постављања контејнера 

Услуга преузимања кабастог отпада нашим возилом је углавном бесплатна, осим у случајевима када је због количине отпада потребно додатно ангажовати трактор или поствити контејнер од 7 м3.

Подсећамо на традиционалну акцију пролећног чишћења града, која се организује сваке године у априлу месецу, када је појачан интензитет рада наших возила на одношењу кабастог отпада и када се постављају контејнери великог капацитета на сабирна места за преузимање кабастог отпада.

 • Отпад животињског порекла

Законом забрањено и кажњиво одлагање отпада овакве врсте у посуде за одлагање смећа и да се оваква врста отпада одлаже по посебној процедури за коју је овлашћено ЈКП “Комуналац” Чачак, преко своје РЈ “ЗОО Хигијена”, а на основу ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, што је одлука града Чачка у коме стоји да се уклањање лешева са јавних површина и објеката за узгој, држање или промет животиња, транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе и животну средину….”