ЈКП Комуналац Чачак

Где одлажемо шут и кабасти отпад ?

Позовите нас да се договоримо уколико имате потребу за уклањање кабастог отпада или грађевинског шута БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА Бесплатни број са фиксних мрежа : 0800 300 032 Позивањем централе и одабиром одговарајуће опције, на број 032 557 82 02; 032 557 82 03 Позивањем Р.Ј:”Чистоћа” 032 537 40 55 Правилно поступање са различитим врстама отпада је […]