ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 2020

ДОБРА

ЈНВВ-Д-1.1.4/20 електрична енергија
ЈНВВ-Д-1.1.11/20 набавка новог специјалног возила - Аутоцистерна за прање и поливање саобраћајница -

УСЛУГЕ

ЈНВВ-У-1.2.11/20 Услуге физичког обезбеђења (ФO)

РАДОВИ