Социјалне мреже
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Распоред вршења услуге
чишћење и прање града
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
НАВИГАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
Комуналац у медијима
0800 300 032
БЕСПЛАТАН ПОЗИВ
НОВЕ ПОСУДЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА У Скадарској улици, поред три нова подземна контејнера, поставили смо посуду за одлагање стаклене амбалаже и две посуде за одлагање жара.
Чачак, 16. јануар 2019. године
Чачак, 18. фебруар 2019. године
НОВО НАПЛАТНО МЕСТО ЈКП “ЧАЧАК” И ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ЧАЧАК Сагледавајући потребе корисника услуга, наше ….
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
НАВИГАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
Социјалне мреже
Распоред вршења услуге
чишћење и прање града
Комуналац у медијима
0800 300 032
БЕСПЛАТАН ПОЗИВ
Чачак, 27. децембар 2018. године
НОВЕ ПОСУДЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА У Скадарској улици, поред три нова подземна контејнера, поставили смо посуду за одлагање стаклене амбалаже и две посуде за одлагање жара.
Чачак, 16. јануар 2019. године
Чачак, 18. фебруар 2019. године
НОВО НАПЛАТНО МЕСТО ЈКП “ЧАЧАК” И ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ЧАЧАК Сагледавајући потребе корисника услуга, наше ….