ЈКП “Комуналац” Чачак КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ Николе Тесле број 42 32000 Чачак, Србија Дирекција e-mail: direkcija@komunalac.co.rs tel. 032/ 557 82 02;  557 82   03 РЈ “Чистоћа” e-mail: cistoca@komunalac.co.rs tel. 032/ 53 75 360
У oквиру комуналне делатности путем пренетих овлашћења од стране оснивача ЈКП ''Комуналац'' осигурава трајно и квалитетно извршење поверених послова, одржавањем свих поверених објеката у стању функционалне оспособљености, уз максимално поштовање заштите животне околине ијавног интереса локалнe срединe. Посебан акценат је на сталној бризи о условима рада свих запослених, чиме се подиже ниво квалитета услуга…
Мисија
О нама
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА Прикупљање и допремање комуналног отпада до трансфер станице која се налази у зони бивше депоније '' Прелићи '', потом пражњење возила директно у роло контејнере ЈКП '' Дубоко ''. Извлачење фекалија из септичких и ревизионих јама, по позиву наручиоца. Уклањање по налогу комуналне инспекције угинулих животиња и дивљих депонија са територије града . Уклањање крупне и средње крупне угинуле стоке, после налаза ветеринарске инспекције, из узгајалишта или индивидуалних домаћинстава
ЧИШЋЕЊЕ, ПРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА Одржавање хигијене јавних пешачких и саобраћајних површина, чиме се постиже уређеност, која осликава квалитет живота, на задовољство житеља и његових многобројних посетилаца. Остваривање несметане комуникације саобраћајницам, дефинисаним Одлуком о комуналном реду и општем уређењу Скупштине града, у време зимских падавина и ниских температура, благовременим пружањем услуге уклањања снега са улица и пешачких стаза, користећи у зависности од указане потребе све сопствене материјалне и људске ресурсе, уз могућност ангажовања слободних капацитета ЈКП '' Водовод '' и ЈКП '' Градско зеленило ''
КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ Николе Тесле број 42 32000 Чачак, Србија Дирекција e-mail: direkcija@komunalac.co.rs tel. 032/ 557 82 02;  557 82   03 РЈ “Чистоћа” e-mail: cistoca@komunalac.co.rs tel. 032/ 53 75 360