Социјалне мреже
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Распоред вршења услуге
изношење смећа чишћење града прање града
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
НАВИГАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
Комуналац у медијима
Београд, 3.октобар 2018. године
ЈКП    „Комуналац“    Чачак    је            учествовало            на            15.          Међународном         сајму         заштите         животне   средине         и        природних         ресурса         –         ECOFAIR,         одржаном         3         –         5. октобра         2018.         године         у         Београду.         Том         приликом,        на         штанду   Града         Чачка,         наше         Предузеће         је        представило         пројекат         под   називом:         „Оптимизација         рута         кретања         за        комунална         возила“.   Мерљиви         ефекти         овог         пројекта         се,         превасходно,        огледају   у уштедама  горива,  смањењу  трошкова,  смањењу  амортизације…
Чачак, 18.август 2018. године
Наше      предузеће      је      у      петак      3.      августа      2018.      године     представило      три      нова      специјализована   комунална        возила.         Ради         се         о         возилима         за         прикупљање отпада        мокре        фракције,        од        којих        је        једно      стандардизовано       за              пражњење              подземних         контејнера.      Укључивањем      ових   возила      у      процес      рада      наставља      се      са     осавремењавањем   возног      парка      ЈКП      “Комуналац”      и      подиже      квалитет      услуге изношења смећа на виши ниво. Менаџмент   предузећа   је   уприличио …
Социјалне мреже
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Распоред вршења услуге
изношење смећа чишћење града прање града
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
НАВИГАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
Комуналац у медијима
Београд, 3.октобар 2018. године
ЈКП    „Комуналац“    Чачак    је          учествовало               на               15.            Међународном                  сајму              заштите         животне   средине        и         природних         ресурса         –        ECOFAIR,         одржаном         3         –         5.   октобра         2018.        године         у         Београду.         Том         приликом,         на         штанду Града         Чачка,         наше         Предузеће         је         представило        пројекат            под    називом:            „Оптимизација            рута          кретања            за            комунална            возила“.    Мерљиви          ефекти         овог         пројекта         се,         превасходно,         огледају        у   уштедама      горива,      смањењу      трошкова,      смањењу     амортизације…
Чачак, 18.август 2018. године
Наше      предузеће      је      у      петак     3.        августа        2018.        године      представило          три          нова       специјализована    комунална          возила.            Ради            се            о          возилима         за         прикупљање   отпада      мокре      фракције,     од      којих      је      једно      стандардизовано   за      пражњење     подземних      контејнера.      Укључивањем      ових   возила     у      процес      рада      наставља      се      са      осавремењавањем возног      парка      ЈКП      “Комуналац”      и      подиже      квалитет     услуге   изношења   смећа   на   виши   ниво.   Менаџмент        предузећа   је   уприличио …