ecoffair20193jpg

Комуналац на „Ecofair 2019“

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Чачак узело је учешће на 16. Међународном сајму заштите животне средине и природних ресурса „Ecofair“, одржаном у временском периоду од 2. до 4. октобра 2019. године, на Београдском сајму у Београду.

Овај сајам је најрепрезентативнија привредно-едукативна сајамска манифестација те врсте у овом делу Европе и представља епицентар регионалног годишњег окупљања најразличитијих и најодговорнијих чинилаца из система заштите животне средине.

На штанду Града Чачка и Технолошко – металуршког факултета Београд, представник нашег предузећа, Ненад Вукосављевић презентацијом је представио пројекат „Подземни контејнери – примарна селекција на градском подручју“.

Штанд Града Чачка посетили су министар Горан Триван, као и помоћници министра Слободан Перовић и Александар Весић.

plava-i-zelena

Пројекат примарне сепарације отпада, или да ли ће се делити типске посуде за изношење смећа

Веома честа питања у вези замене постојећих и набавке нових посуда за смеће, нарочито у категорији домаћинства, су указала на потребу да упознамо јавност са чињеницама које дефинишу права и обавезе корисника услуга изношења и депоновања смећа.

 

Наиме у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом (Сл.лист града Чачка, број 14, од 14.јула 2018. године) у Члану 9, четвртом параграфу каже:

Власници, односно корисници породичних стамбених објеката дужни су да сами набаве најмање по једну типску пластичну канту за одлагање комуналног отпада, запремине 120 литара и да је сами одржавају.

Дакле, обавеза сваког домаћинства је да купи типску посуду за одлагање кућног смећа, што је предмет великог интересовања наших корисника услуга.

У претходном периоду је у оквиру пројеката типа “примарна селекција на месту настајања” и слично, предузеће дошло у посед одређеног броја типских, пластичних канти од 120 литара (плаве и зелене канте) што је подељено корисницима које су ови пројекти обухватали. Завршетком оваквих пројеката одређени број посуда је остао на залихама, па је наше предузеће уз реверс посуде издавало суграђанима, редовним платишама на коришћење. Разумљиво је да се корисници услуга који су били у поседу ових канти интересују да ли ће дотрајале и оштећене канте бити замењене, па стога и ова информација у том правцу.

Наше предузеће више не поседује на залихама типске канте, па се надамо да ће овом информацијом бити разјашњена настала дилема.

Добро је знати да је на градском подручју плански број посуда (зелене и плаве канте пвц) и нетипизираних посуда 0,08m3 око 15.000 комада, па би било нереално очекивати да наше предузеће изврши набавку овог броја канти и подели корисницима услуга, јер једноставно за то нема опредељена средства.

Као илустрацију структуре набавке основних средстава (канту у овом случају), могли би да дамо пример осталих јавних предузећа, рецимо ЈКП “Водовод” би било у обавези да својим корисницима обезбеди водомере, Електродистрибуција струјомере и тако даље, што није случај.  

У циљу благовременог информисања јавности, најављујемо реализацију Пројекта примарне сепарације отпада у Чачку, а у сарадњи са Градом, Министарством заштите животне средине и Програмом подршке развоју инфрастуктуре животне средине (ЕИСП2).

Потписивањем Меморандума о разумевању иницира се реализација поменутог пројекта, који се финанисра од стране Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске комисије за 2017. годину (ИПА2017), Министарства и Шведске владе кроз ЕИСП2, у граду Чачку.

Општи циљ Пројекта је да се побошља квалитет живота грађана кроз подизање стандарда животне средине у Републици Србији приближно ниову Европске уније. Спецфични циљ је да се побеђша управљање комуналним отпадо у Граду Чачку у складу са стандардима ЕУ и српског законодавства.

У оквиру Имплементационог плана предвиђено је:

– Пласичних канти од 240l за рециклабилни отпад  15.160

– Пластични контејенери од 1,1m3 за рециклабилни отпад    392

– Пластични контејнер од  1,1m3 за стакло        248  

Са крајњим корисницима ће се закључивати посебни уговори, где ће бити дефинисане права и обавезе.

Реализацијом Пројекта примане сепарације би се знатно релаксирала потреба за набавком нових посуда, променила комунална слика града и подигао квалитет услуге изношења и депоновања смећа,  

ЈКП “Комуналац”     

tmb

КОЉЕМ И БАЦАМ ГДЕ СТИГНЕМ (видео)

Много пута до сада смо, што и јесте део нашег посла, апеловали, указивали и на разне начине објашњавали потребу за правилним и наменским коришћењем посуда за одлагање смећа, са циљем комплетирања процеса изношења и депоновања смећа на најефикаснији начин, а у интересу свих нас.

 

Велика већина наших суграђана се придржава правила у вези одлагања кућног и осталог отпада, што указује на одговорно понашање и развијену свест живота у заједници, а на основу прописаних правила преточених у законе и прописе.

Оно што као изузетак чини правило је и понашање неодговрних појединаца, који свесно или несвесно крше ова правила и свима нама отежавају нормално функционисање. Мотиви за такво понашање у сразни: од незнања до бахатог односа према заједничкој имовини и вандалског деловања.

 

У прилици смо да сведочимо и једном правом ПРЕКРШАЈУ СА ПРЕДУМИШЉАЈЕМ. Дакле не ради се о незнању, вандалском или бахатом понашању, већ једном врло свесном кршењу закона.

 

Локација је Спомен парк, некако згодна за иживљавање појединаца, у овом случају наш суграђанин је, апсолутно свестан да крши закон, у контејнер убацио отпад животињског порекла.

 

Сакривање садржаја баченог отпада

Да је свестан да чини прекршај говори чињеница да је садржај отпада покушао да сакрије пребацивањем парчета катрона изнад, значи упознат са положајем камере видеонадзора. На констатацију комуналног полицајца да је ухваћен да делу, бранио се како овај нема доказ, јер наводно садржај баченог отпада се не види на снимку.

Снимак камере видеоклопке

На овакво флагрантно кршења закона, морамо сви реаговати, јавно осудити и жестоко санкционисати, на крају све учинити да овакви поступци буду што ређи.

Напомињемо да је одлагање отпада животињског порекла регулисано позитивним законским прописима

Зашто је важно правилно поступати са споредним животињскимппроизводима, како се то правилно чини, шта су опасности уколико то не чинимо? Погледајте у овој краткој анимацији.

Третирање анималног отпада
nr1

Нови рециклажни платои

ПОСТАВЉЕНИ НОВИ РЕЦИКЛАЖНИ ПЛАТОИ

 

Од 2017 године, реализација плана постављања рециклажних платоа у приградским и сеоским насељима је приоритет нашег предузећа у складу основном делатношћу, а као почетак примарне селекције као концепта уопште.

Да је програм постављања рециклажних платоа веома значајан у развоју комуналне инфраструктуре, говори и чињеница да смо поставили два оваква објекта у Бресници и Мрчајевцима, који су формално ван наделжности ЈКП “Комуналац” Чачак, тако да је овога пута рециклажним платоима покривен потес од Бреснице, преко Липнице, Лознице и Атенице, до Љубића и Миоковаца.

Садржај ових платоа је јасно назначен по намени посуде за одлагање смећа, а платои су под видеонадзором.  

Постављених седам рециклажних платоа су део успешне реализације Програма пословања за 2019. годину и представљају значајно повећање капацитета места за одлагање смећа.

ЈКП “Комуналац” наставља са активностима ове врсте у циљу осавремењавања вршења услуге, а као увек ,користимо прилику да се захвалимо суграђанима на добронамерним сугестијама и сарадњи и апелујемо на правилно коришћење посуда за одлагање смећа.

 

Ваш ЈКП “Комуналац” Чачак

slucaj-prijevor

ИНТЕНЗИВНА САРАДЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ЧАЧАК

Спроводећи утврђени план и програм рада, у процесу вршења услуге изноошења и депоновања смећа, наше предузеће је остварило успешну сарадњу са Комуналнном полицијом, у циљу превенције и едукације корисника услуга, односно интентзивним надзором локација са посудама за одлагање смећа утиче на правилно коришћење и очување посуда. У складу са одговарајућим одлукама утврђен је и поступак кажњавања несавесних корисника услуга, који посуде за одлагање смећа злоупотребљавају, односно не користе на адекватана начин.

НЕНАМЕНСКО КОРИШЋЕЊЕ ПОСУДА ЗА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА

По идентификацији лица , Комунална полиција, у складу са одговарајућом одлуком Града Чачка, по изрицању казне, налаже прекршиоцу да о свом трошку уклони неадекватно одложен отпад, а уколико он то не учини, ЈКП “Комуналац” уклања отпад, а услуга се фактурише лицу које је начинило прекршај.

ПРЕКРШИОЦИ УКЛАЊАЈУ НЕПРАВИЛНО ОДЛОЖЕН КАБАСТИ ОТПАД

Посебан проблем представља бахато и дивљачко понашање неодговорних појединаца, који се иживљавају на посудама за изношење смећа. Идентификацијом, кажњавањем и јавном осудом оваквог понашања указујемо на бесмисленост оваквих поступака и надамо се да ћемо на тај начин свести овакве поступке на најмању могућу меру.

БАХАТАТО ПОНАШАЊЕ
GOREO-PODZEMNI

ПОНОВО ГОРЕО ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕР

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На углу Љубићске и Светог Саве је у петак 1.марта 2019. године, запаљен подземни контејнер.
И поред врло јасног упозорења на самој посуди, несавесни појединац је жар убацио у подемни контејнер и изазвао пожар, који је начинио велику материјалну штету на самој посуди и угрозио околна паркирана возила.
Jош једном апелујемо на наше суграђане да строго воде рачуна о правилном коришћењу посуда за смеће, јер овакве слике нису потребне никоме, нарочито имајући у виду чињеницу да се на овакав начин, поред ремећења процеса рада, угрожава безбедност људи и ствари, што свакако није никоме у интересу.
Свакако ћемо уложити максималне напоре у превенцији и спречавању оваквог понашања, постављањем видео надзора и интензивном сарадњом са Комуналном инспекцијом, која већ даје позитивне резултате.
Не можемо дозволити да неодговорно понашање појединаца ремети вршење услуге и поред материјалне штете угрожава људе и ствари.
Наше предузеће ће пријавом против НН лица иницирати поступак у циљу откривања и санкционисања несавесних корисника услуга.

ЛОКАЦИЈА : Угао Светог Саве и Љубићске