РАДНА БИОГРАФИЈА

Име и презиме: Радисављевић Богољуб,

Образовање:
Висока и виша стручна спрема – Мастер инжењер за индустријски менаџмент и
Машински инжењер
Радно искуство:
Прво запослење : Београдско-багерско предузеће,ДОО ,,Слога“ – Чачак
– Руководиоца механизације и одржавања.
Од 02.07.1991 – ЈКП,,Кмуналац“ – Чачак
– Шефа РЈ Одржавање
– Шеф РЈ Чистоћа и одржавање
– Управник РЈ Чистоћа и одржавање
– Управник РЈ Јавна хигијена
– Помоћник Техничког директора
– Директор ЈКП,,Кмуналац“
– Руководилац РЈ Пијаца
Остале активности у досадашњем раду:
– ДОО ,,Слога“ – Чачак – Члан Радничког савета.
– ЈКП,,Кмуналац“ – члан Управног одбора у два мандата
– Машинско – саобраћајна школа – члан Школског одбора – један мандат и председник Школског одбора један мандат ,
– Чачанска банка АД – члан Управног одбора
– Град Чачак – члан тима за израду Локалног плана управљања отпадом на територији Града Чачка.