ЈКП Комуналац Чачак

РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

Бранко Пејица

e-mail: branko.pejica@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 102

кратка биографија – 

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

Миодраг Луковић

email: miodrag.lukovic@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 114

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Павле Павловић

email: pavle.pavlovic@komunalac.co.rs

Tел. 032 537 40 55

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Жарко Урошевић

e-mail: sef.finansije@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 111

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Љубиша Парезановић

e-mail: ljubisa.parezanovic@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 120