РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

Бранко Пејица

e-mail: branko.pejica@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 102

кратка биографија – 

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Миодраг Луковић

email: miodrag.lukovic@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 114

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Жарко Урошевић

e-mail: sef.finansije@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 111

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Љубиша Парезановић

e-mail: pravna.direktor@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 120