ЈКП Комуналац Чачак

РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА

ДИРЕКТОР

Мирјана Ђоковић 

email: mirjana.djokovic@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 102

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

Марина Ћирковић 

email: marina.cirkovic@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 112

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Милан Драшкић

email: 

milan.draskic@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 114

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Жарко Урошевић

email: 

 114zarko.urosevic@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 111

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Љубиша Парезановић

e-mail: 

ljubisa.parezanovic@komunalac.co.rs

Tел. 032 557 82 02, локал 120