ЈКП Комуналац Чачак

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно Име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 07181655
Правна форма: Јавно предузеће
Седиште: Општина: Чачак |Поштански број 32102| Место: Чачак | Улица и број: Николе Тесле 42

Датум оснивања:31.12.2001
ПИБ: 101109285
Скраћено пословно име: ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

ПИБ: 101109285

МАТИЧНИ БРОЈ: 07181655

ЈБКЈС: 81230

ТЕКУЋИ РАЧУНИ

Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29
Халкбанк: 155-187-31
Банка Интеса: 160-135805-61
АИК банка: 105-5641-81
Комeрцијална банка: 205-256031-41

КОНТАКТ

Централа: 557-82-02; 557-82-03;