ЈКП Комуналац Чачак

Мисија


У oквиру комуналне делатности путем пренетих овлашћења од стране оснивача ЈКП ”Комуналац” осигурава трајно и квалитетно извршење поверених послова, одржавањем свих поверених објеката у стању функционалне оспособљености, уз максимално поштовање заштите животне околине ијавног интереса локалнe срединe. Посебан акценат је на сталној бризи о условима рада свих запослених, чиме се подиже ниво квалитета услуга…

О нама

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА

У oквиру комуналне делатности путем пренетих овлашћења од стране оснивача ЈКП ”Комуналац” осигурава трајно и квалитетно извршење поверених послова, одржавањем свих поверених објеката у стању функционалне оспособљености, уз максимално поштовање заштите животне околине ијавног интереса локалнe срединe. Посебан акценат је на сталној бризи о условима рада свих запослених, чиме се подиже ниво квалитета услуга…

ЧИШЋЕЊЕ, ПРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Одржавање хигијене јавних пешачких и саобраћајних површина, чиме се постиже уређеност, која осликава квалитет живота, на задовољство житеља и његових многобројних посетилаца.
Остваривање несметане комуникације саобраћајницам, дефинисаним Одлуком о комуналном реду и општем уређењу Скупштине града, у време зимских падавина и ниских температура, благовременим пружањем услуге уклањања снега са улица и пешачких стаза, користећи у зависности од указане потребе све сопствене материјалне и људске ресурсе, уз
могућност ангажовања слободних капацитета ЈКП ” Водовод ” и ЈКП ” Градско зеленило ”

РАД ПИЈАЦА

Организација рада зелене пијаце у најужем центру и микро пијаце у Љубићу, где се у постојећим условима пословања остварује промет поврћа, воћа, цвећа, млечних и месних производа , поштујући стандарде организације рада за ову област.
На основу указане потребе организација робне, кванташке и сточне пијаце у Љубићу, заједно са микро и зеленом пијацом представљају место повезивања житеља града и села кроз остварени промет роба и услуга.

ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ

План рада има за циљ програм смањивања бројности популације напуштених паса и мачака и одржавање тако ограничен популације због унапређивања добробити и здравља власничких и невласничких паса и мачака, промовисање одговорног власништва, стварање и одржавање популације паса и мачака која је имуна на беснило или у којој више нема беснила, смањивање ризика од осталих зооноза, смањивање других ризика за здравње људи (нпр. паразитоза), заштита животне средине и превенција илегалне трговине паса и мачака…