Претходног викенда на Зеленој пијаци у Чачку почели су радови на постављању водоводне мреже.

Повод за извођење ових радова је хаварија на вододовној мрежи са које се пијаца снабдева водом, а која се налази ван пијачног комплекса, односно пролази кроз приватне парцеле суседних домаћинстава.

Решење је нађено у разводу нове водоводне мреже у границама пијаце, што ће омогућити несметано и квалитетније снабдевање пијаце водом. Сам развод је пажљиво планиран, односно цеви су постављене по ободу комплекса како се не би оштетиле асвалтне пијачне површине.

Нови прикључак и развод унутар пијаце, подразумева израду шахте, са хидрантским прикључком, који ће се корисити за прање пијачних површина. Са новог развода водом ће се снабдевати и локали у пијаци.

 

Инвестиционо – техничком сарадњом са ЈКП“Водовод“ Чачак, трајно се решава снабдевање Зелене пијаце водом.

Закупцима чије су тезге размештене због радова, омогућен је рад на другој локацији.

Завршетак радова се очекује крајем седмице, па молимо наше суграђане за разумевање и стрпљење.