cover

Подземни контејнери у Браће Глишића

У оквиру програма постављања подземних контејнера на територији града, у складу са планираним делатностима за  2020. годину, Јавно комунално предузеће “Комуналац” је још једну локацију обезбедило са два подземна контејнера. Ради се о два подземна контејнера на почетку улице Браће Глишића, капацитета по 3m3. Принцип постављања контејнера у пару омогућава да се један контејнер користи за мокри, а други за суви отпад што је доприноси систему примарне селекције.

 

Поступак уградње подземних контејнера на локацији

Такође је дупло повећан капацитет места за одлагање смећа на овој локацији, а простор око посуда је далеко изгледнији и чистији

Треба напоментути да је предност подземних контејнера у односу на класичне посуде за одлагање смећа вишеструка. Осим што заузима мање простора, посуда капацитета 3м3 мења три класична контејнера од 1,1 м3, пражњење ових посуда је много лакше и брже, не осећа се непријатан мирис и смањена је могућност паљења отпада у контејнеру.

Као меру превенције од оштећења, односно неадекватног понашања појединаца, поједине локације са подземним контејнерима су под сталним видео надзором, а очекујемо да ћемо у наредном периоду све локације покрити овим видом контроле.

Користимо прилику да наше суграђане подсетимо на правилан начин коришћења посуде за смеће:

  • да сложе картонску амбалажу пре убацивања у контејнер,
  • да не паркирају возила испред контејнера, нарочито у јутарњим часовима, када се врши пражњење посуда,
  • да не остављају кабасти отпад и кесе исред контејенра
  • Напомињемо да је строго забрањено убацивање жара у контејнере, јер се паљењем тела подземног контејнера угрожава здравље људи и објекти у околини а прави велика материјална штета.

 

До сада је постављено 36 подземних контејнера, са циљем да овај систем посуда потпуно замени класичне контејнере од 1,1м3

ВЕСЕЛИНА МИЛИКИЋА
ГОСПОДАР ЈОВАНОВА
ЖЕЛЕЗНИЧКА
КНЕЗА ВАСА ПОПОВИЋА
КОСОВСКИ ВЕНАЦ
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
НЕМАЊИНА
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА
СКАДАРСКА
ТРГ НАРОДНОГ УСТАНКА
БАТЕ ЈАНКОВИЋА
ЉУБИЋСКА
СТОЈЕ ТОШИЋ
1. ОКТОБРА

Comments are closed.