ulicni slivnik

Одговор на саопштење Српског покрета Двери

Kонстатација у саopштењу Информативне службе Српског покрета “Двери” да ЈКП „Комуналац“ „константно кубури са финансијама због лошег руковођења“ је паушална и неутемељена на чињеницама.

Оперативних проблема у раду, који се решавају „у ходу“, па и системских, за које треба више времена, ће увек бити. Чињеница је да организационе, кадровске, техничке, правне, информатичке и друге мере које предузимамо дају резултате, да последњих година, па и 2019, послујемо позитивно, да редовно исплаћујемо зараде и остала примања запосленима, да редовно сервисирамо обавезе према држави, добављачима и банкама.

Питање исплате солидарне помоћи је регулисано на државном нивоу Републичким колективним уговором за комуналне делатности.

“Двери” се даље питају да ли се посао чишћења сливника уопште обавља, на бази УТИСКА и да се њима “ЧИНИ” да је то велики посао и да ОНИ нису видели раднике нашег предузећа да тај посао обављају.

Чињеница да су фотографије као доказ нерада направљене у двориштима и око стамбених зграда које нису надлежност нашег предузећа говори о недобронамерности и површности у анализи непостојећег проблема.

Наиме, услугу одржавања таложника сливника,сливничких веза и изливних грађевина у граду Чачку  ЈКП,,Комуналац“Чачак изводи у складу са Уговором потписаним са Градом Чачком као наручиоцем услуге( Уговор број 1583 од 07.03.2019.године) .Са извођењем радова који су предмет наведеног уговора , а који је нас као извођача обавезао да радове изводимо у 2019.години почели смо у фебруару а завршили у децембру 2019. године .

 

У току 2019.године урађено је следеће :

 

-чишћење таложника сливника 2438 комада

-пропирање одводних цеви са водом под притиском – 3 комада

-чишћење шахти – 8 комада

-чишћење решетки по ширини улице – 91м  

 

Све послове изводимо у договору са надзорним органом из ЈП,,Градац“ , тачније по њиховом писменом или усменом налогу,путем овереног грађевинског дневника, трудећи се да систем атмосферске канализације одржавамо у функцији о чему говори и чињеница да није било већих проблема при обилним падавинама.

У току године одржавање сливника и сливничких веза на територији града, врши се једном или више пута зависно од степена запрљаности( неке улице једном , неке у више наврата ) .

Након завешене зимске сезоне врши се уклањање наталожене ризле као последице посипања саобраћајница.

Наша интервенција као извођача , увек је била на време и у складу са техничким могућностима а у случају потребе ангажује се и цистерна ,,Вома“ из ЈКП,,Водовод“ Чачак .

 

Уосталом, спремни смо да у свако доба примимо одборничку групу „Двери“ у нашем предузећу и разговарамо о било ком аспекту нашег пословања, али искључиво на основу чињеница и документације.

 

ЈКП “Комуналац”

Tags: No tags

Comments are closed.