У четвртак 28. октобра 2021. године у присуству градоначелника Чачка, господина Милуна Тодоровића и помоћнице градоначелника за област заштите животне средине, госпође МирјанаЂоковић, пустили смо у рад две нове цистерне за прање улица.

 

Цистерне су капацитета 10м3, што је значајно више од цистерни које већ имамо, капацитета од 6 до 8 мз.

 

Овај приступ је другачији од досадашњег и представља рационализацију у набавци возила по моделу половна шасија-нова надоградња што је честа пракса и у другим јавним предузећима у Србији. Нова надоградња подразумева потпуно нове танкове, арматуре, пумпе већег притиска, црева, млазнице итд, док је шасија половна, али потпуно сређена и у одличном стању, произвођача МАН.

 

Оправданост увођења оваквог модела набавке возила видимо у намени, односно начину коришћења возила овог типа. Цистерне су РАДНЕ МАШИНЕ, користе се сезонски, прелазе мање километара, споро се крећу и за њихов функционални рад је битнија адекватна надоградња. Осим тога тренутно је услед ситуације на светском тржишту изузетно отежана набавка нових возила која се јако дуго чекају.

 

Ово се не односи на возила за изношење смећа јер је динамика и режим рада сасвим другачији и сложенији. Ова возила се купују искључиво нова.

 

Овакав приступ сматрамо оправданим и пожељним са аспекта домаћинског пословања.

 

Овим моделом набавке, дошли смо до практично нових возила за 50% цене.

Апсолутно исплатива комбинација, из практично бескаматне кредитне линије ЕБРД за енергетску ефикасност, а преко пословне банке.

 

За рад на терену у градским и приградским Месним заједницама, треба 5 возила, а сада, са последњом набавком, имамо 3 нова возила, са прошлогодишњом набаваком потпуно нове цистерне.

 

Наведеним набавкама стичу се услови за проширење програма прања и чишћења града РЈ “Јавна хигијена” у складу са исказаним потребама Месних заједница.