COVER

НОВА ВОЗИЛА У КОМУНАЛЦУ

ЈКП „Комуналац“, у сарадњи са оснивачем Градом Чачком, наставља са обновом возног парка. 

Набављена су, кроз поступак јавне набавке два специјализована возила, и то аутоцистерна за прање улица и кипер за „грабилицом“, односно грајфером, која су наручена почетком године, односно пре епидемије.

Ауто цистерна за прање и поливање улица је савремено возило са великим капацитетом резервоара за воду, од 10,5m3, са млазницама великог притиска за прање напред и позади, као и додатним млазницама за прање тротоара. За одржавање града величине Чачка потребна су најмање четири аутоцистерне, па ускоро очекујемо набавку још једног оваквог возила, обзиром да су старе цистерне дотрајале.

Камион кипер са погоном на сва четири точка и уграђеном дизалицом са грабилицом, односно грајфером, је савремено вишенаменско комунално возило. У летњем периоду ће пре свега служити за уклањање дивљих депонија, као и за рашчишћавање габаритног, „кабастог“ отпада односно неадекватно одложеног отпада. У зимском периоду ће служити за рад на чишћењу снега и леда на површинама јавне намене. Као додатна опрема, са командама из кабине, набављени су снежни плуг са хидрауличним управљањем и закретањем лево-десно и подизањем горе-доле, као и „ношени“ посипач путне соли или ризле капацитета 5 м³

Очекујемо да ће ове промене значајно утицати на квалитет наших услуга услуга у наредном периоду

Tags: No tags

Comments are closed.