После Љубић кеја, наши суграђани из зграде у улици Немањина 80, су се организовали и направили својеврсно место за одлагање смећа у одговарајуће посуде.

Поред класичног, оставили су место и за друге посуде, као и полицу за одлагање стаклене амбалаже.

Надамо се да је и ово једна у низу инициајатива наших суграђана у циљу организације простора намењеног за одлагање смећа.З

Користимо прилику да позовемо наше суграђане који имају потребу за одлагање кабастог отпада, да нас контактирају, како би се договорили о уклањању истог

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА

Бесплатни број са фиксних мрежа :

0800 300 032

Позивањем централе и одабиром одговарајуће опције, на број

032 557 82 02; 032 557 82 03

Позивањем Р.Ј:”Чистоћа”

032 537 40 55a