ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2020

ДОБРА

ЈНМВ-Д-1.1.14/20 Набавка хране за животиње – псе
ЈНМВ-Д-1.1.1/20 лична заштитна средства

УСЛУГЕ

ЈНМВ-У-1.2.10/20 ветеринарске услуге
JНМВ-У-1.2.13/20 Услуга запрашивања комараца на територији града Чачка
ЈНМВ-У-1.2.6/20 Набавка услуге изнајмљивања грађевинских машина

РАДОВИ