ЈКП Комуналац Чачак

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2020

ДОБРА

ЈНМВ-Д-1.1.14/20 Набавка хране за животиње – псе
ЈНМВ-Д-1.1.1/20 лична заштитна средства
ЈНМВ-Д-1.1.6/20 Кесе за примарну селекцију

УСЛУГЕ

ЈНМВ-У-1.2.10/20 ветеринарске услуге
JНМВ-У-1.2.13/20 Услуга запрашивања комараца на територији града Чачка
ЈНМВ-У-1.2.6/20 Набавка услуге изнајмљивања грађевинских машина

РАДОВИ

ЈНМВ-Р-1.3.2/20 – набавка радова – на реконструкцији канала у механичарској радионици
ЈНМВ-Р-1.3.1/20 – Радови – на изградњи рециклажних платоа за сеоско подручје