cover

Комуналац и Комунална милиција…..

У систему  рада комуналних служби, посевећује се велика пажња  превентивном деловању,које треба да предвиди и спречи неодговорно понашање појединаца, у деловима града који су, може се рећи, посебно погодни за одлагање разног отпада, стварајући дивље депоније. Таквим локацијама се придаје посебна важност, па је једна од мера постављање видео надзора или видео клопки, како би се сталним надзором спречила злоупотреба ових места.

Надзорне камере и видео клопке, поставља ЈКП „Комуналац“ по утврђеном плану, а поставља их и  Комунална милиција и редовно се прати ситуација на локацијама.

Поред локација дивљих депонија, овај вид превенције и контроле, поставља се и на локацијама подземних контејнера и рециклажних платоа. 

ДИВЉА ДЕПОНИЈА

Као пример дивље депоније, овога пута указујемо на локацију у Љубићу, која је карактеристична по томе, што је створена навика грађана да бацају грађевински, кабасти и други отпад на ову локацију, па и после интервенције Комуналне милиције, чишћења локације ЈКП“Комуналац“, одмах потом поново праве дивљу депонију.

БАЦАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА
ПРЕКРИШИОЦИ ЧИСТЕ МЕСТО ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ
КАЖЕЊЕН КОРИСНИК МОРА ДА ОЧИСТИ ПРОСТОР

Комунална милицја редовно прати и ажурира податке везане за ове локације, открива починиоце и кажњава их по постуку који описујемо.

Поступак је следећи: Када се открије лице које је бацило отпад, следи казна и обавеза да се бачени отпад уклони. Уколико лице није у могћности да отпад уклони, ЈКП „Комуналац“ то ради о његовом трошку.

КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА НА ТЕРЕНУ
КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА НА ТЕРЕНУ
КОМУНАЛАЦ ЧИСТИ ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ

Подсећамо кориснике услуга на поступак одлагања кабастог, вртог и сличног отпада, на овом линку

Comments are closed.