nadzor

ЈКП “Комуналац” видео надзор

Наше предузеће је у претходном периоду усмерило напоре у опремање одређених локацијама са посудама за изношење смећа, видео надзором, у циљу превенције, спречавања и санкционисања вандализма, неадекватног одлагања смећа и неодговорног понашања према заједничкој имовини. Видео надзор је одмах почео да даје позитивне резултате, а интензивна сарадња са Комуналном полицијом је резултирала и кажњавањем неодговорних појединаца и предузећа.

На следећим  видео записима се може видети низ примера неадекватног коришћења простора и посуда за одлагање смећа, а већина од починилаца је идентификована и кажњена.

ОСТАВЉАЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА
НЕАДЕКВАТНО ОДЛАГАЊЕ - ФИРМЕ
СТАРИ НАМЕШТАЈ
КАРТОН И КАБАСТИ ОТПАД

Неадекватним одлагањем разног кабастог, вртног и сличног отпада у посуде за одлагање кућног смећа је, пре свега проблем због запречавања капацитета посуда за кућно смеће, односно за мокри отпад. Када одложите картонске кутије у контејнер, једним поступком заузмете цео капацитет посуде и она више није за коришћење, до пражњења.

Остављањем кабастог материјала поред посуда за смеће, такође је проблем за наше радинике који празне канте. Када оставите стару столарију, стари намештај и слично поред контејенра, нема ко да га однесе, јер нити наши радници имају времена за то, а ни возило које врши услугу није опремљено за пријем овакве врсте отпада.

ОСТАВЉАЊЕ ОТПАДА ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА

Стоји СТАЛНИ апел на суграђане, да се придржавају утвђених правила, јер само на тај начин можемо несметано пратити утврђену динамику рада.

Бесплатни број са фиксних мрежа :

0800 300 032

Позивањем централе и одабиром одговарајуће опције, на број

032 557 82 02; 032 557 82 03

Позивањем Р.Ј:”Чистоћа”

032 537 40 55

Tags: No tags

Comments are closed.