Значајно признање за наше предузеће

Одржана је прва седница новог сазива Скупштине Привредне коморе Србије.


ЈКП „Комуналац“ Чачак је једно од само три Јавна комунална предузећа у Републици Србији, уз ЈКП „Јавне гараже и паркиралишта“, „Паркинг Сервис“ Београд, и ЈКП „Зеленило“ Београд, која су изабрани у нови сазив скупстине ПКС.

Odluka odbora udruzenja o izboru clanova Skupstine PKS - Udruzenje za komunalne delatnosti