Рециклажни плато у Јежевици се празни од отпада два пута седмично. Капацитет оваквог рециклажног платоа је прилагођен потребама корисника услуга, као и динамика пражњења посуда. Свака посуда има видно обележен натпис са врстом смећа за коју је намењена.

Проблем настаје када се простор и посуде рециклажног платоа користе на неадекватан начин, тако да се чак претварају у мале дивље депоније.

Конкретно у дане викенда, између два пражењења посуда за смеће, рециклажни плато у Јежевици је био претрпан разним отпадом коме ту није место. У посудама и око њих нашли су се џакови са изнутрицама, односно кланични отпад , риба, вртни и кабасти отпад.  

Количина смећа је била толика да се није могло прићи платоу, а специјалним возилом са грајфером отпад је товарен у два возила.

 

Апелујемо на кориснике услуга да на адекватан начин користе посуде за смеће, да нас позову уколико имају отпад који се не одлаже на рециклажни плато, како би ефикасно извршили услугу.

Напомињемо да је СТРОГО ЗАБРАЊЕНО одлагање отпада животињског порекла на места где се одлаже кућно смеће. Третман односно одлагање таквог отпада је посебно прописан законом.

Позовите нас да се договоримо уколико имате потребу за уклањање кабастог отпада или грађевинског шута

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА

Бесплатни број са фиксних мрежа :

0800 300 032

Позивањем централе и одабиром одговарајуће опције, на број

032 557 82 02; 032 557 82 03

Позивањем Р.Ј:”Чистоћа”

032 537 40 55