suva-morava

ГРАЂАНИ УЧЕСТВУЈУ У ОТКРИВАЊУ НЕСАВЕСНИХ КОРИСНИКА УСЛУГА

Задовољство нам је да објавимо да смо недавно добили снимак неадекватног одлагања грађевинског отпада у приградском насељу Сува Морава, који је направио наш суграђањнин и тиме указао на неодговорно понашање појединца.
Предметна локација се налази у непосредној близини насеља и свакако није место за одлагање било каквог отпада.Човек у трактору са грађевинским отпадом је захваљујући нашем суграђанину идентификован и протв њега ће бити предузете одговарајуће мере.

 

У том правцу свакако иде концепција надзора како над посудама за смеће, рециклажним платоима, тако и критичним местима где се стварају дивље депоније. То значи да су видео записи релевантан доказ и узимају се у обзир приликом утврђивања прекрашаја.

 

Велики напори су учињени да се постави видео надзор, како би правовремено реаговали и у сарадњи са Комуналном полицијом и надлежним инспекцијским службама откривали и санкционисали несавесне кориснике услуга.

 

Сматрамо да на овај начин, односно заједничким залагањем и сарадњом, можемо доћи до позитивних резултата у подизању свести корисника услуга.

Није редак пример да појединци својим неодговорним понашањем обезвређују свакодневне напоре ЈКП “Комуналац” Чачак да се град одржи чистим, а да систем комуналнле инфраструктуре остане дефинисан по тачно утврђеним категоријама отпада, по чему се на организован начин уводи ред у домену делатности нашег предузећа, што је у општем интересу.

 

Заједничким напорима, указивањем, осудом јавности, санкционисањем успешно се можемо супроставити бахатом и некултурном понашању појединаца са једне стране, а сталном едукацијом и комуникацијом информисати суграђане о правилним и прописаним начинима одлагања смећа.

Видео запис нашег суграђанина
Локација дивље депоније

Comments are closed.