vozila

Где одлажемо шут и кабасти отпад ?

Позовите нас да се договоримо уколико имате потребу за уклањање кабастог отпада или грађевинског шута

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА

Бесплатни број са фиксних мрежа :

0800 300 032

Позивањем централе и одабиром одговарајуће опције, на број

032 557 82 02; 032 557 82 03

Позивањем Р.Ј:”Чистоћа”

032 537 40 55

Правилно поступање са различитим врстама отпада је кључно у несметаном функционисању система комуналне инфраструктуре везане за изношење и депоновање смећа.

На заједничком задатку одржавања чистоће града, корисници услуга имају веома важну улогу, стога имамо потребу да објаснимо и упутимо суграђане у правилан поступак одагања различитих врста смећа.

Сталним унапређењем система вршења услуге изношења и депоновања смећа, тежимо да средину у којој живимо учинимо што погоднијом за свакодневно функционисање заједнице. Постављањем подземних контејера на потезу ширег центра града, као и формирање рециклажних платоа на приградском и сеоском подручју, подижемо квалитет вршења услуге у складу са потребама корисника услуга.

Веома важну улогу играју превентивне мере огледане у постављању мреже видео надзора на проблематичним местима у граду односно на локацијама где долази до неадекватног одлагања свакаквог отпада и нарушавања динамике вршења услуге од стране неодговорних појединаца, па се као веома корисним показао овај систем у откривању оваквих појединаца, шта за резултат има и одичну сарадњу са Комуналном полицијом, која на основу видео записа, својим активностима открива и санкционише починиоце. Не треба занемарити и одличну сарадњу са суграђанима који подржавају наше акције.

Наше предузеће чини велике напоре у уклањању дивљих депонија које се формирају по ободима града, па се и на тим критичним местима поставља видео надзор у циљу превентиве и откривања неодговорних суграђана који на неадекватан начин бацају отпад.    

Категорисаћемо систем на следећи начин:

ВРСТЕ ПОСУДА ЗА СМЕЋЕ

Врсте смећа

 • Мокри отпад (кућно смеће)
 • Суви отпад
 • Кабасти, вртни отпад и грађевински шут
 • Отпад животињског порекла

Посуде за одлагање смећа

 • ПВЦ посуде (канте, плаве , зелене) од 120 и 240 литра
 • Контејнери 1,1 м3(са точкићима)
 • Подеземни контејнери различитих капацитета (3,5,7 м3)
 • Рециклажни платои (скуп посуда за одлагање различите врсте отпада на ограђеном простору)

Категорије корисника услуга

 • Идивидуална домаћинства, (куће)
 • Колективно становање (зграде)
 • Објекти привреде (пословни и пословно стамбени објекти)

Да се одговорно понашамо !

 • Мокри отпад (кућно смеће)

Настаје свакодневно у домаћинству .

Поступак

Одлаже се у посуде у складу са категоријом корисника услуга. Домаћинства ПВЦ канте, зграде контејнери 1,1 м3, са ознаком мокри отпад; подземни контејнери са ознаком мокри отпад, рециклажни платои у приградским и сеоским срединама, у посуде са ознаком мокри отпад.

 • Суви отпад

Отпад типа стаклене амбалаже, папира, картона пластика, метални отпад, тетрапак, кесе ПВЦ фолије, текстил и слично

Поступак

Одлаже се у посуде у складу са категоријом корисника услуга. Домаћинства ПВЦ канте, зграде контејнери 1,1 м3, са ознаком суви отпад и такозване црне кесе; подземни контејнери са ознаком суви отпад, рециклажни платои у приградским и сеоским срединама, у посуде са ознаком суви отпад.

 • Кабасти, вртни отпад и грађевински шут

Кабасти отпад је сав отпад који је забрањено бацати у контејнере, а подразумева стари намештај, грађевински шут , а вртни отпад настаје приликом акција чишћења и сређивања дворишта, где се одлаже грање, трава и слично.

Поступак

Одлаже се у организацији самог корисника услуга, довожењем у круг ЈКП “Комуналац” Чачак (локација стари “Технос”).

Суграђани позивом наше наделжне службе договарају време постављања контејнера за ГРАЂЕВИНСКИ ШУТ 

Услуга преузимања кабастог отпада нашим возилом је углавном бесплатна, осим у случајевима када је због количине отпада потребно додатно ангажовати трактор или поствити контејнер од 7 м3.

Подсећамо на традиционалну акцију пролећног чишћења града, која се организује сваке године у априлу месецу, када је појачан интензитет рада наших возила на одношењу кабастог отпада и када се постављају контејнери великог капацитета на сабирна места за преузимање кабастог отпада.

 • Отпад животињског порекла

Законом забрањено и кажњиво одлагање отпада овакве врсте у посуде за одлагање смећа и да се оваква врста отпада одлаже по посебној процедури за коју је овлашћено ЈКП “Комуналац” Чачак, преко своје РЈ “ЗОО Хигијена”, а на основу ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, што је одлука града Чачка у коме стоји да се уклањање лешева са јавних површина и објеката за узгој, држање или промет животиња, транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе и животну средину….”

Picture1

Одржана годишња скупштина Kомдела

КОМДЕЛ – Пословно удружење комуналних предузећа, у просторијама ЈКП Градска чистоћа из Београда, 17. децембра 2019. године је  одржало  годишњу скупштину на којој је председавао директор ЈКП “Комуналац” др Петар Домановић

Picture8

У радном председништву су уз Председника Скупштине, били Председник Управног одбора ПУ КОМДЕЛ Марко Попадић, директор ЈКП Градска чистоћа из Београда, помоћница Министарке Јованка Атанацковић испред ресорног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Далибор Јокнић секретар Удружења комуналних делатности ПКС. Учешће су узели представници сродног удружења из Републике Српске на челу са Председником удружења Недељком Ламбетом 

Учесницима су се обратили и Помоћница Министарке, Јованка Атанацковић, као и Далибор Јокнић, Секретар удружења комуналних делатности

Тематски део седнице био је посвећен новој КОМДЕЛ-овој публикацији под називом Одрживо финансирање комуналних делатности и инфраструктуре.

Истакнута је проблематика финансирања комуналних деланости и инфраструктуре из угла локалних самоуправа као и из угла комуналних предузећа која су одговорна за непосредно обављање делатности

По упоредним подацима о пословању ЈКП показује се да је степен акумулативности појединих комуналних предузећа далеко испод границе одрживости, да је због дугог периода дезинвестирања доста ниска техничка опремљеност рада, да су цене испод потребног нивоа, али да у комуналним предузећима  у  последње време долази до забрињавајућег и видног слабљења кадровских капацитета.

У радном делу седнице, расправљало се и одлучивало по утврђеним тачкама дневног реда

Програм рада предвидео је да ће у наредној години КОМДЕЛ настојати да поред комуникације и континуираног информисања чланица о актуелним темама од интереса за текуће пословање комуналних предузећа, проактивно у сарадњи са партнерским асоцијацијама из земље и држава у окружењу, иницира и учествује у побољшању укупног системског оквира у коме послује наша комунална привреда.

suva-morava

ГРАЂАНИ УЧЕСТВУЈУ У ОТКРИВАЊУ НЕСАВЕСНИХ КОРИСНИКА УСЛУГА

Задовољство нам је да објавимо да смо недавно добили снимак неадекватног одлагања грађевинског отпада у приградском насељу Сува Морава, који је направио наш суграђањнин и тиме указао на неодговорно понашање појединца.
Предметна локација се налази у непосредној близини насеља и свакако није место за одлагање било каквог отпада.Човек у трактору са грађевинским отпадом је захваљујући нашем суграђанину идентификован и протв њега ће бити предузете одговарајуће мере.

 

У том правцу свакако иде концепција надзора како над посудама за смеће, рециклажним платоима, тако и критичним местима где се стварају дивље депоније. То значи да су видео записи релевантан доказ и узимају се у обзир приликом утврђивања прекрашаја.

 

Велики напори су учињени да се постави видео надзор, како би правовремено реаговали и у сарадњи са Комуналном полицијом и надлежним инспекцијским службама откривали и санкционисали несавесне кориснике услуга.

 

Сматрамо да на овај начин, односно заједничким залагањем и сарадњом, можемо доћи до позитивних резултата у подизању свести корисника услуга.

Није редак пример да појединци својим неодговорним понашањем обезвређују свакодневне напоре ЈКП “Комуналац” Чачак да се град одржи чистим, а да систем комуналнле инфраструктуре остане дефинисан по тачно утврђеним категоријама отпада, по чему се на организован начин уводи ред у домену делатности нашег предузећа, што је у општем интересу.

 

Заједничким напорима, указивањем, осудом јавности, санкционисањем успешно се можемо супроставити бахатом и некултурном понашању појединаца са једне стране, а сталном едукацијом и комуникацијом информисати суграђане о правилним и прописаним начинима одлагања смећа.

Видео запис нашег суграђанина
Локација дивље депоније
79505290_429233774632359_363419168852148224_n

Атеница, најпроблематичнији рециклажни плато у граду

Наш возач Miroslav Tutunović је у недељу 15.12.2019. године, сликао ситуацију неадекватног и опасног одлагања отпада животињског порекла на рециклажном платоу у Атеници. Преносимо и његов пост у целини:
„Samo jedno pitanje za građane: Da li znate šta je reciklažni materijal a šta životinjski otpad? Ovo je slikano danas na rec. plato“Atenica“ na 1oom od OŠ“Sv. Sava““

Морамо се запитати да ли онај ко је ово урадио мисли да је свој проблем решио тако што угрозио здравље свих људи около, нарушавајући животну средину и чинећи прекршај, за који ће сигурно бити кажњен.

Најпростије речено, овакав поступак је апсолутно непримерен животу у урбаној средини, а онај који је ово урадио може да се похвали коефицијентом интелигенције једне амебе.

Апелујемо и на грађане Атенице да обрате пажњу, осуде и пријаве овакво понашање које њих директно угрожава.  

Користимо прилику да наше суграђане још једном  подесетимо на чињеницу да је законом забрањено и кажњиво одлагање отпада овакве врсте у посуде за одлагање смећа и да се оваква врста отпада одлаже по посебној процедури, регулисаној законским прописима.

Ваш ЈКП „Комуналац“

NOVO VOZILO (2)

ПОЧЕТАК ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ЈКП “Комуналац” Чачак је потпуно спремно за почетак зимског одржавања по утврђеном Програму рада који подразумева чишћење, одржавање и прање улица и тротоара.

Реализација Програма се остварује путем дефинисаних зона и врста посла, које обухватају како градско језгро, тако и остали део јавних површина на територији града.

Распоред рада по зонама је објављен на нашем сајту  www.komunalac.co.rs

Од понедељка 02.12.2019. године, са првим снежним данима је покренуто је дежурство у оквиру програма зимског одржавања јавних површина, а у циљу чишћења снега и леда са површина јавне намене.

Радиће се по тачно утврђеним приоритетима, а по наметнутој динамици у складу са ситуацијом на терену.

За надзор и праћење над извршеним радовима је надлежно ЈП”Градац” Чачак.

За ове потребе, наше предузеће је кроз процес јавне набавке обезбедило 528 t индустријске соли за посипање саобраћајница заод од чега су почетне количине од 128 t већ преузели ЈКП “Моравац” и ЈКП “Градско зеленило”.

Поред индустријске соли, за посипање тротоара у ужем центру града, саобраћајница унутар зеленог пијаца и градског шеталишта ће се по први пут пробно корисити течни калцијум – хлорид који служи за спречавање леда на површинама јавне намене и то до температура од -27℃. Припремљена је пробна количина од 5 m3 . Течни калцијум глорид није агресиван на површину на коју се наноси и потпуно је безопасан на човека и животну средину. Наноси се углавном ручним или тракторским прскалицама.

Наше предузеће је набавило савремено специјално вишенаменско комунално возило, са грајфером, ношеним посипачем соли, и хидрауличним раоником за снег које ће поред прскања калцијум хлорида, посипати индустријску со и чистити наносе снега.

Ово возило ће се, због својих карактеристика, поред зимског користити преко целе године, за чишћење дивљих депонија (уклањање кабастог, вртног отпада, грађевинског шута), а по потреби и за пражњење подземних контејнера. Набавком овог возила, значајно се унапређује квалитет услуге зимског одржавања и осталих услуга у радној јединици „Чистоћа“.  

БЕСПЛАТАН БРОЈ ТЕЛЕФОНА СА ФИКСНИХ МРЕЖА:

0800 300 032

ЦЕНТРАЛА :

032 557 82 02

032 557 82 03

e-mail:

direkcija@komunalac.rs

 

Ново вишенамеско комунално возило

Ваш ЈКП “Комуналац”

ecoffair20193jpg

Комуналац на „Ecofair 2019“

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Чачак узело је учешће на 16. Међународном сајму заштите животне средине и природних ресурса „Ecofair“, одржаном у временском периоду од 2. до 4. октобра 2019. године, на Београдском сајму у Београду.

Овај сајам је најрепрезентативнија привредно-едукативна сајамска манифестација те врсте у овом делу Европе и представља епицентар регионалног годишњег окупљања најразличитијих и најодговорнијих чинилаца из система заштите животне средине.

На штанду Града Чачка и Технолошко – металуршког факултета Београд, представник нашег предузећа, Ненад Вукосављевић презентацијом је представио пројекат „Подземни контејнери – примарна селекција на градском подручју“.

Штанд Града Чачка посетили су министар Горан Триван, као и помоћници министра Слободан Перовић и Александар Весић.

plava-i-zelena

Пројекат примарне сепарације отпада, или да ли ће се делити типске посуде за изношење смећа

Веома честа питања у вези замене постојећих и набавке нових посуда за смеће, нарочито у категорији домаћинства, су указала на потребу да упознамо јавност са чињеницама које дефинишу права и обавезе корисника услуга изношења и депоновања смећа.

 

Наиме у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом (Сл.лист града Чачка, број 14, од 14.јула 2018. године) у Члану 9, четвртом параграфу каже:

Власници, односно корисници породичних стамбених објеката дужни су да сами набаве најмање по једну типску пластичну канту за одлагање комуналног отпада, запремине 120 литара и да је сами одржавају.

Дакле, обавеза сваког домаћинства је да купи типску посуду за одлагање кућног смећа, што је предмет великог интересовања наших корисника услуга.

У претходном периоду је у оквиру пројеката типа “примарна селекција на месту настајања” и слично, предузеће дошло у посед одређеног броја типских, пластичних канти од 120 литара (плаве и зелене канте) што је подељено корисницима које су ови пројекти обухватали. Завршетком оваквих пројеката одређени број посуда је остао на залихама, па је наше предузеће уз реверс посуде издавало суграђанима, редовним платишама на коришћење. Разумљиво је да се корисници услуга који су били у поседу ових канти интересују да ли ће дотрајале и оштећене канте бити замењене, па стога и ова информација у том правцу.

Наше предузеће више не поседује на залихама типске канте, па се надамо да ће овом информацијом бити разјашњена настала дилема.

Добро је знати да је на градском подручју плански број посуда (зелене и плаве канте пвц) и нетипизираних посуда 0,08m3 око 15.000 комада, па би било нереално очекивати да наше предузеће изврши набавку овог броја канти и подели корисницима услуга, јер једноставно за то нема опредељена средства.

Као илустрацију структуре набавке основних средстава (канту у овом случају), могли би да дамо пример осталих јавних предузећа, рецимо ЈКП “Водовод” би било у обавези да својим корисницима обезбеди водомере, Електродистрибуција струјомере и тако даље, што није случај.  

У циљу благовременог информисања јавности, најављујемо реализацију Пројекта примарне сепарације отпада у Чачку, а у сарадњи са Градом, Министарством заштите животне средине и Програмом подршке развоју инфрастуктуре животне средине (ЕИСП2).

Потписивањем Меморандума о разумевању иницира се реализација поменутог пројекта, који се финанисра од стране Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске комисије за 2017. годину (ИПА2017), Министарства и Шведске владе кроз ЕИСП2, у граду Чачку.

Општи циљ Пројекта је да се побошља квалитет живота грађана кроз подизање стандарда животне средине у Републици Србији приближно ниову Европске уније. Спецфични циљ је да се побеђша управљање комуналним отпадо у Граду Чачку у складу са стандардима ЕУ и српског законодавства.

У оквиру Имплементационог плана предвиђено је:

– Пласичних канти од 240l за рециклабилни отпад  15.160

– Пластични контејенери од 1,1m3 за рециклабилни отпад    392

– Пластични контејнер од  1,1m3 за стакло        248  

Са крајњим корисницима ће се закључивати посебни уговори, где ће бити дефинисане права и обавезе.

Реализацијом Пројекта примане сепарације би се знатно релаксирала потреба за набавком нових посуда, променила комунална слика града и подигао квалитет услуге изношења и депоновања смећа,  

ЈКП “Комуналац”     

tmb

КОЉЕМ И БАЦАМ ГДЕ СТИГНЕМ (видео)

Много пута до сада смо, што и јесте део нашег посла, апеловали, указивали и на разне начине објашњавали потребу за правилним и наменским коришћењем посуда за одлагање смећа, са циљем комплетирања процеса изношења и депоновања смећа на најефикаснији начин, а у интересу свих нас.

 

Велика већина наших суграђана се придржава правила у вези одлагања кућног и осталог отпада, што указује на одговорно понашање и развијену свест живота у заједници, а на основу прописаних правила преточених у законе и прописе.

Оно што као изузетак чини правило је и понашање неодговрних појединаца, који свесно или несвесно крше ова правила и свима нама отежавају нормално функционисање. Мотиви за такво понашање у сразни: од незнања до бахатог односа према заједничкој имовини и вандалског деловања.

 

У прилици смо да сведочимо и једном правом ПРЕКРШАЈУ СА ПРЕДУМИШЉАЈЕМ. Дакле не ради се о незнању, вандалском или бахатом понашању, већ једном врло свесном кршењу закона.

 

Локација је Спомен парк, некако згодна за иживљавање појединаца, у овом случају наш суграђанин је, апсолутно свестан да крши закон, у контејнер убацио отпад животињског порекла.

 

Сакривање садржаја баченог отпада

Да је свестан да чини прекршај говори чињеница да је садржај отпада покушао да сакрије пребацивањем парчета катрона изнад, значи упознат са положајем камере видеонадзора. На констатацију комуналног полицајца да је ухваћен да делу, бранио се како овај нема доказ, јер наводно садржај баченог отпада се не види на снимку.

Снимак камере видеоклопке

На овакво флагрантно кршења закона, морамо сви реаговати, јавно осудити и жестоко санкционисати, на крају све учинити да овакви поступци буду што ређи.

Напомињемо да је одлагање отпада животињског порекла регулисано позитивним законским прописима

Зашто је важно правилно поступати са споредним животињскимппроизводима, како се то правилно чини, шта су опасности уколико то не чинимо? Погледајте у овој краткој анимацији.

Третирање анималног отпада