plava-i-zelena

Пројекат примарне сепарације отпада, или да ли ће се делити типске посуде за изношење смећа

Веома честа питања у вези замене постојећих и набавке нових посуда за смеће, нарочито у категорији домаћинства, су указала на потребу да упознамо јавност са чињеницама које дефинишу права и обавезе корисника услуга изношења и депоновања смећа. Наиме у скл ...

tmb

КОЉЕМ И БАЦАМ ГДЕ СТИГНЕМ (видео)

Много пута до сада смо, што и јесте део нашег посла, апеловали, указивали и на разне начине објашњавали потребу за правилним и наменским коришћењем посуда за одлагање смећа, са циљем комплетирања процеса изношења и депоновања смећа на најефикаснији начин, ...

nr1

Нови рециклажни платои

ПОСТАВЉЕНИ НОВИ РЕЦИКЛАЖНИ ПЛАТОИ Од 2017 године, реализација плана постављања рециклажних платоа у приградским и сеоским насељима је приоритет нашег предузећа у складу основном делатношћу, а као почетак примарне селекције као концепта уопште.Да је програ ...

slucaj-prijevor

ИНТЕНЗИВНА САРАДЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ЧАЧАК

Спроводећи утврђени план и програм рада, у процесу вршења услуге изноошења и депоновања смећа, наше предузеће је остварило успешну сарадњу са Комуналнном полицијом, у циљу превенције и едукације корисника услуга, односно интентзивним надзором локација са ...

GOREO-PODZEMNI

ПОНОВО ГОРЕО ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕР

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ На углу Љубићске и Светог Саве је у петак 1.марта 2019. године, запаљен подземни контејнер. И поред врло јасног упозорења на самој посуди, несавесни појединац је жар убацио у подемни контејнер и изазвао пожар, који је начинио вели ...