Претходни викенд је био прилично инспиративан за вандале и несавесне возаче, који немају паментија посла, до уништавања заједничке имовине. Два контејнера су гурнута у корито атеничке реке. 

Непажњом или немарном вожњом, срушен је парапетни зид на рециклажном платоу у Атеници. 

Формирање дивљих депонија на рециклажним платоима и локацијама за одлагање смећа

Непрестано апелујемо на користнике услуга да на правилно користе посуде и објекте за одлагање смећа, како се не би формирале дивље депоније на рециклажним платоима.  За сваку гомилу кабастог и осталог смећа, мора се ангажовати посебно возило, ван распореда изношења смећа, што додатно оптерећује динамику вршења услуге и увећава трошкове.