2

Рециклажни плато Бресница

У претходном периоду, велика количина отпада је депонована на локацији рециклажног платоа у Бресници и то испред платоа, тако да је пректично направљена дивља депонија.Како је озбиљан проблем у питању, ангажовали смо ново возило са грејфером које је некол ...

cover

Комуналац и Комунална милиција…..

У систему  рада комуналних служби, посевећује се велика пажња  превентивном деловању,које треба да предвиди и спречи неодговорно понашање појединаца, у деловима града који су, може се рећи, посебно погодни за одлагање разног отпада, стварајући дивље депон ...

cover

Подземни контејнери у Браће Глишића

У оквиру програма постављања подземних контејнера на територији града, у складу са планираним делатностима за  2020. годину, Јавно комунално предузеће “Комуналац” је још једну локацију обезбедило са два подземна контејнера. Ради се о два подземна кон ...