tmb

КОЉЕМ И БАЦАМ ГДЕ СТИГНЕМ (видео)

Много пута до сада смо, што и јесте део нашег посла, апеловали, указивали и на разне начине објашњавали потребу за правилним и наменским коришћењем посуда за одлагање смећа, са циљем комплетирања процеса изношења и депоновања смећа на најефикаснији начин, ...

nr1

Нови рециклажни платои

ПОСТАВЉЕНИ НОВИ РЕЦИКЛАЖНИ ПЛАТОИ Од 2017 године, реализација плана постављања рециклажних платоа у приградским и сеоским насељима је приоритет нашег предузећа у складу основном делатношћу, а као почетак примарне селекције као концепта уопште.Да је програ ...