slucaj-prijevor

ИНТЕНЗИВНА САРАДЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ЧАЧАК

Спроводећи утврђени план и програм рада, у процесу вршења услуге изноошења и депоновања смећа, наше предузеће је остварило успешну сарадњу са Комуналнном полицијом, у циљу превенције и едукације корисника услуга, односно интентзивним надзором локација са ...