РАДНА БИОГРАФИЈА

Име и Презиме: Драган Драмићанин

Рођен 16.08.1976. године у Немачкој (Buchzloe);

Основну и средњу школу завршио у Чачку;
Завршио Факултет за менаџмент “Браћа Карић” у Београду,

Стечено звање: дипломирани менаџер

Досадашњу радну каријеру провео у привреди, највећим делом
као руководилац у малопродаји и
као регионални менаџер малопродаје
у неколико приватних компанија у Крагујевцу и Чачку.

Био власник сопствене предузетничке радње.

Ожењен, отац једног детета.